فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

363 : مسجد سهله چه ارتباطی با حضرت مهدی علیه السلام دارد؟

مطابق برخی از روایات این مسجد اقامتگاه شخص حضرت بقیة الله - ارواحنا فداه - در دوران ظهور خواهد بود.
1- روزی نزد امام صادق علیه السلام سخن از مسجد سهله به میان آمد، حضرت فرمود: اما انه منزل صاحبنا اذا قام بأهله(989)؛ آگاه باشید! همانا آن مکان اقامتگاه صاحب ما است هنگامی که با اهلش قیام کند.
2- و نیز از حضرت علیه السلام نقل شده که خطاب که ابو بصیر فرمود: یا ابا محمد! کأنی اری نزول القائم علیه السلام فی مسجد السهلة باهله و عیاله(990)؛ ای ابا محمد! گویا فرود آمدن قائم علیه السلام را با اهل و عیالش در مسجد سهله با چشم خود می بینیم.

364 : در مورد حضور در مسجد سهله چه سفارشی شده است؟

مطابق برخی از روایات، حضور در این مسجد و نماز به جای آوردن در آن سفارش بسیار شده است:
1- امام صادق علیه السلام خطاب به علاء بن رزین فرمود: در نزدیکی شما مسجدی هست که شما آن را مسجد سهله نامیده و ما آن را مسجد شری می نامیم. آیا در آن مسجد نماز به جای می آوری؟ علاء گفت: آری جانم به فدایت، من در آن جا نماز می خوانم. آن گاه حضرت فرمود: ائته فانه لم یأته مکروب الا فرج الله کربته - او قال: قضی الله حاجته...(991)؛ آن جا برو زیرا هرگز اندوهناکی به آن جا نمی رود جز این که خداوند اندوهش را می زداید.- یا فرمود: حاجتش را برآورده می کند -...
2- و نیز از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: ما من مکروب یأتی مسجد السهلة فیصلی فیه رکعتین بین العشائین و یدعو الله تعالی الا فرج الله کربه(992)؛ هیچ غم زده ای نیست که به مسجد سهله برود و در آن دو رکعت نماز بین مغرب و عشاء به جای آورد و خدا را بخواند جز آن که خداوند غم هایش را زایل می گرداند.
3- و نیز فرمود: اذا دخلت الکوفه فأت مسجد السهلة فصل فیه و أسأل الله حاجتک لدینک و دنیاک(993)؛ هر گاه وارد کوفه شدی به مسجد سهله برو و در آن جا نماز بگذار آن گاه حاجت های مادی و معنوی خود را از خداوند طلب کن.

365 : آیا در مورد حضور در مسجد سهله در شب چهارشنبه مدرکی وجود دارد؟

در مورد حضور در مسجد سهله در شب چهارشنبه مدرکی از ناحیه اهل بیت علیه السلام به دست ما نرسیده است جز این که سید بن طاووس فرمود: اگر خواستی به مسجد سهله بروی آن را در میان مغرب و عشای شب چهارشنبه قرار بده که این وقت از دیگر وقت ها برتر است.(994)
محدث نوری در این مورد می گوید: اما مستند چهل شب همان عمومات است.(995)
مقصود ایشان از عمومات روایاتی است که بر عدد چهل و عمل چله گیری آثار مترتب کرده است.