فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

362 : اگر امام زمان علیه السلام به هما جا احاطه دارد، پس چرا به جمکران می رویم؟

آری ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام احاطه علمی دارد و هر کجا که مصلحت ببیند می رود، ولی سجد جمکران از ویژگی خاصی برخوردار است:
اولا:
مطابق روایت حسن بن مثله جمکرانی، این مکان مقدس به امر مبارک امام زمان علیه السلام ساخته شده و حضرت از مردم خواسته اند تا در این مکان حاضر شده و چهار رکعت نماز با طرز مخصوص آن خوانند.
ثانیا:
این مکان مقدس در طول قرن ها محل اجتماع عشاق و دلسوختگان حضرت است که از اطراف و بلاد مختلف به آن مکان می آیند، و لذا ما نیز می توانیم از برکات آن مکان مقدس بهره مند شده و از نفوس یگران نیز استفاده نماییم. و لذا گفته اند که دست خدا با جماعت است.
ثالثا:
نفس حرکت به سوی محبوب از راه دور برای رسیدن به او آثار و برکات عجیبی دارد. از یک طرف باعث توجه بیشتر او به انسان شده واز طرف دیگر انسان را در توجه بیشتر به آن حضرت ترغیب می نماید.

363 : مسجد سهله چه ارتباطی با حضرت مهدی علیه السلام دارد؟

مطابق برخی از روایات این مسجد اقامتگاه شخص حضرت بقیة الله - ارواحنا فداه - در دوران ظهور خواهد بود.
1- روزی نزد امام صادق علیه السلام سخن از مسجد سهله به میان آمد، حضرت فرمود: اما انه منزل صاحبنا اذا قام بأهله(989)؛ آگاه باشید! همانا آن مکان اقامتگاه صاحب ما است هنگامی که با اهلش قیام کند.
2- و نیز از حضرت علیه السلام نقل شده که خطاب که ابو بصیر فرمود: یا ابا محمد! کأنی اری نزول القائم علیه السلام فی مسجد السهلة باهله و عیاله(990)؛ ای ابا محمد! گویا فرود آمدن قائم علیه السلام را با اهل و عیالش در مسجد سهله با چشم خود می بینیم.

364 : در مورد حضور در مسجد سهله چه سفارشی شده است؟

مطابق برخی از روایات، حضور در این مسجد و نماز به جای آوردن در آن سفارش بسیار شده است:
1- امام صادق علیه السلام خطاب به علاء بن رزین فرمود: در نزدیکی شما مسجدی هست که شما آن را مسجد سهله نامیده و ما آن را مسجد شری می نامیم. آیا در آن مسجد نماز به جای می آوری؟ علاء گفت: آری جانم به فدایت، من در آن جا نماز می خوانم. آن گاه حضرت فرمود: ائته فانه لم یأته مکروب الا فرج الله کربته - او قال: قضی الله حاجته...(991)؛ آن جا برو زیرا هرگز اندوهناکی به آن جا نمی رود جز این که خداوند اندوهش را می زداید.- یا فرمود: حاجتش را برآورده می کند -...
2- و نیز از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: ما من مکروب یأتی مسجد السهلة فیصلی فیه رکعتین بین العشائین و یدعو الله تعالی الا فرج الله کربه(992)؛ هیچ غم زده ای نیست که به مسجد سهله برود و در آن دو رکعت نماز بین مغرب و عشاء به جای آورد و خدا را بخواند جز آن که خداوند غم هایش را زایل می گرداند.
3- و نیز فرمود: اذا دخلت الکوفه فأت مسجد السهلة فصل فیه و أسأل الله حاجتک لدینک و دنیاک(993)؛ هر گاه وارد کوفه شدی به مسجد سهله برو و در آن جا نماز بگذار آن گاه حاجت های مادی و معنوی خود را از خداوند طلب کن.