فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

361 : آیا اگر کسی چهل شب چهارشنبه به جمکران مشرف شود به زیارت آقا نایل می گردد؟

در مورد مسجد جمکران دلیل خاصی نداریم که اگر کسی چهل شب چهارشنبه به مسجد جمکران برود به زیارت حضرت مهدی علیه السلام مشرف می شود. ولی این مطلب را می توان از راه دیگری به اثبات رسانید، و آن اینکه مطابق برخی از روایات عدد چهل اثری تکوینی در بروز استعدادها و به فعلیت رسیدن آنها دارد. حال اگر کسی به نیَّت تشرف به محضر مبارک حضرت بقیة الله الاعظم به این مکان مقدس شرفیاب شود و جدا از خدا ملاقات را بخواهد. و از طرف دیگر خود را برای ملاقات با آن انسان کامل آماده کند و قابلیت ملاقات را نیز با اعمال صالحه تحصیل نماید امید است که به ملاقات آن حضرت شرفیاب گردد، همان گونه که افراد بسیاری به این نتیجه رسیده اند.

362 : اگر امام زمان علیه السلام به هما جا احاطه دارد، پس چرا به جمکران می رویم؟

آری ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام احاطه علمی دارد و هر کجا که مصلحت ببیند می رود، ولی سجد جمکران از ویژگی خاصی برخوردار است:
اولا:
مطابق روایت حسن بن مثله جمکرانی، این مکان مقدس به امر مبارک امام زمان علیه السلام ساخته شده و حضرت از مردم خواسته اند تا در این مکان حاضر شده و چهار رکعت نماز با طرز مخصوص آن خوانند.
ثانیا:
این مکان مقدس در طول قرن ها محل اجتماع عشاق و دلسوختگان حضرت است که از اطراف و بلاد مختلف به آن مکان می آیند، و لذا ما نیز می توانیم از برکات آن مکان مقدس بهره مند شده و از نفوس یگران نیز استفاده نماییم. و لذا گفته اند که دست خدا با جماعت است.
ثالثا:
نفس حرکت به سوی محبوب از راه دور برای رسیدن به او آثار و برکات عجیبی دارد. از یک طرف باعث توجه بیشتر او به انسان شده واز طرف دیگر انسان را در توجه بیشتر به آن حضرت ترغیب می نماید.

363 : مسجد سهله چه ارتباطی با حضرت مهدی علیه السلام دارد؟

مطابق برخی از روایات این مسجد اقامتگاه شخص حضرت بقیة الله - ارواحنا فداه - در دوران ظهور خواهد بود.
1- روزی نزد امام صادق علیه السلام سخن از مسجد سهله به میان آمد، حضرت فرمود: اما انه منزل صاحبنا اذا قام بأهله(989)؛ آگاه باشید! همانا آن مکان اقامتگاه صاحب ما است هنگامی که با اهلش قیام کند.
2- و نیز از حضرت علیه السلام نقل شده که خطاب که ابو بصیر فرمود: یا ابا محمد! کأنی اری نزول القائم علیه السلام فی مسجد السهلة باهله و عیاله(990)؛ ای ابا محمد! گویا فرود آمدن قائم علیه السلام را با اهل و عیالش در مسجد سهله با چشم خود می بینیم.