فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

357 : چرا کتاب مونس الحزین به شیخ صدوق نسبت داده شده است؟

احتمال دارد که این قضیه به جهت تناسب با تاریخ قم در حاشیه این کتاب نوشته شده و سپس به مرور زمان از حاشیه داخل متن کتاب شده است. و از آنجا که فتال نیشابوری در سال 508 به شهادت رسیده و دو قرن بعد از نویسنده کتاب تاریخ قم بوده که معاصر شیخ صدوق است، لذا این کتاب به شیخ صدوق نسبت داده شده است.
این کار بسیار زیاد اتفاق افتاده است که صاحب قاموس الرجال نمونه هایی از آن را نقل می کند. از آن جمله اینکه در کتاب مقنعه شیخ مفید رحمة الله علیه در مورد حدیث نماز استخاره ذات الرقاع آمده است. و هذه الروایة شاذة.(984)
ولی مرحوم مجلسی بعد از نقل کلام مقنعه می گوید: سید بن طاووس می گوید: نزد من نسخه ای قدیمی از کتاب مقنعه است که تاریخ آن منطبق بر عصر شیخ مفید است و در آن این جمله: و هذه الروایة شاذه وجود ندارد. لذا ممکن است که برخی از حاشیه نویسان آن را در حاشیه کتاب نوشته ولی به مرور زمان داخل در متن کتاب شده است.(985)
مؤید این مطلب اینکه در زمان قدیم چاپ نبوده، و از روی هر کتاب استنساخ (رونویسی) می کرده اند و افرادی بودند که حرفه آنها رونویسی بوده است هر چند خودشان عالم به مباحث آن کتاب نبوده اند.

358 : مسجد جمکران از چه اهمیت ویژه ای برخوردار است؟

این مسجد از اهمیت خاص برخوردار است:
1- مسجد، در مکانی بنا شده که مطابق روایت حسن بن مثله جمکرانی از امام زمان علیه السلام، از مکان هایی است که خداوند متعال از قبل مورد توجه قرار داده است.
2- مسجد به امر و دستور حضرت حجت علیه السلام بنا شده است، و همین جهت در شرافت و قداست آن کافی است.
3- ثواب خاصی که برای نماز در آن مسجد ذکر شده است، زیرا حضرت فرمود: هر کس آن دو نماز را در این مکان بخواند به مانند آن است که در بیت العتیق نماز به جای آورده است.
4- مسجد مقدس جمکران محل اجتماع عشاق و موالیان اهل بیت علیه السلام خصوصا امام زمان علیه السلام است ولذا از جاذبه خاصی برخوردار می باشد. چه بسا کسانی که هر هفته از راه های دور به عشق حضرت مهدی علیه السلام به این مکان آمده و از فیوضات حضرت بهره مند می شوند. طبق آماری که داده شده برخی از شب ها تا حدود یک میلیون نیز در این مکان مقدس از عشاق امام زمان جمع شده اند.
5- این مکان از اماکن مقدس است که بسیاری از گرفتاران و بیماران صعب العلاج بلکه کسانی که محال بوده از راه طبیعی علاج شوند در این مکان مقدس شفا یافته اند.
6- این مکان مقدس از جمله مکان هایی است که بسیاری از عشاق و موالیان حضرت به لقای ایشان شرفیاب شده اند.
7- این مکان از چنان قداست و احترامی برخوردار است که بزرگان علما در طول تاریخ آن با پای پیاده یا سواره برای توسل به حضرت و نماز گزاردن در آن از راه های دور و نزدیک مشرف شده اند.

359 : آیا چهل بار رفتن به جمکران برای قضای حاجت مدرکی دارد؟

در مورد سؤال فوق دلیل خاصی وجود ندارد بلکه از سه طریق می توان مشروعیت آن را به اثبات رسانید:
1- سیره متشرعه از علما و صلحا و اتقیا بر مداومت رفتن چهل بار به مسجد جمکران است همان گونه که این عمل در مسجد سهله نیز انجام می شود.
2- در روایات بسیاری به این مطلب اشاره شده که هر کس چهل روز خود را برای خدا خالص کند چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می گردد.(986)
3- از مجموعه روایت استفاده می شود که عدد چهل در شکوفایی قابلیت های مادی و معنوی تأثیر بسزایی دارد، از آن جمله:
- تأثیر عدد چهل در رشد فرزند در رحم.
- تأثیر شراب خوردن در عدم قبولی تا چهل روز.
- قبول توبه بهلول نباش بعد از چهل روز.
- کناره گیری پیامبر صلی الله علیه و آله از خدیجه به جهت انعقاد نطفه حضرت زهرا علیه السلام به مدت چهل روز.
- چهل روز دعای عهد را خواندن باعث می شود که انسان از یاران امام زمان علیه السلام باشد.
- امام زمان علیه السلام هم چهل روز تحت تربیت ملائکه بود.
- طینت حضرت آدم علیه السلام در چهل روز خمیر شد.
- حضرت موسی علیه السلام تا چهل روز با خداوند در کوه طور ملاقات داشت.
- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از چهل سالگی به نبوت مبعوث شد.
- عقل انسان تا چهل سال قابل رشد است.
- شهادت چهل مومن بر میت موجب مغفرت او از جانب خداوند می شود.
- حفظ چهل حدیث انسان را در قیامت، فقیه محشور می کند.
- حد همسایه تا چهل خانه است.
- حریم مسجد تا چهل خانه است.
و سایر موارد .
از این احادیث و موارد دیگر استفاده می شود که عدد چهل در قابلیت بخشیدن و رساندن انسان به کمالات و شکوفا شدن او تأثیر بسزایی دارد، و لذا می توانیم از این موارد الغای خصوصیت کرده، عدد چهل و چله گیری را در تمام موارد کارهای خیر تعمیم دهیم.
سید بحر العلوم می گوید: ما بالعیان مشاهده کرده ایم و به بیان دانسته ایم که برای این رقم از عدد چهل خاصیت و تأثیر مخصوصی در ظهور استعدادها و تکمیل ملکات انسانی در طی منازل و پیمودن مراحل است.(987)