فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

356 : از آنجا که کتاب مونس الحزین کتاب معروفی از صدوق نیست لذا چگونه می توان قضیه را ثابت نمود؟

ما نیز انتساب این کتاب را به شیخ صدوق رحمة الله علیه بعید می دانیم، ولی این دلیل نمی شود که کتاب مونس الحزین وجود خارجی نداشته باشد بلکه برای شخص دیگر است.
ابن شهر آشوب در المناقب این کتاب را به فتال نیشابوری نسبت می دهد و می گوید: فتال نیشابوری در کتاب مونس الحزین به سندش از عیسی بن حسن از صادق علیه السلام...، آن گاه با این سند معجزه ای از معجزات امام حسن مجتبی علیه السلام را نقل می کند.(982)
علامه مجلسی نیز این معجزه را از کتاب المناقب نقل کرده و در انتساب این کتاب به فتال نیشابوری اعتراضی نکرده است.(983)
قبل از مرحوم مجلسی، سید محمد بن ابی طالب حسینی در کتاب تسلیة المجالس از کتاب مونس الحزین فتال نیشابوری حدیث نقل کرده و در انتساب کتاب به او هیچ گونه تردیدی نکرده است.

357 : چرا کتاب مونس الحزین به شیخ صدوق نسبت داده شده است؟

احتمال دارد که این قضیه به جهت تناسب با تاریخ قم در حاشیه این کتاب نوشته شده و سپس به مرور زمان از حاشیه داخل متن کتاب شده است. و از آنجا که فتال نیشابوری در سال 508 به شهادت رسیده و دو قرن بعد از نویسنده کتاب تاریخ قم بوده که معاصر شیخ صدوق است، لذا این کتاب به شیخ صدوق نسبت داده شده است.
این کار بسیار زیاد اتفاق افتاده است که صاحب قاموس الرجال نمونه هایی از آن را نقل می کند. از آن جمله اینکه در کتاب مقنعه شیخ مفید رحمة الله علیه در مورد حدیث نماز استخاره ذات الرقاع آمده است. و هذه الروایة شاذة.(984)
ولی مرحوم مجلسی بعد از نقل کلام مقنعه می گوید: سید بن طاووس می گوید: نزد من نسخه ای قدیمی از کتاب مقنعه است که تاریخ آن منطبق بر عصر شیخ مفید است و در آن این جمله: و هذه الروایة شاذه وجود ندارد. لذا ممکن است که برخی از حاشیه نویسان آن را در حاشیه کتاب نوشته ولی به مرور زمان داخل در متن کتاب شده است.(985)
مؤید این مطلب اینکه در زمان قدیم چاپ نبوده، و از روی هر کتاب استنساخ (رونویسی) می کرده اند و افرادی بودند که حرفه آنها رونویسی بوده است هر چند خودشان عالم به مباحث آن کتاب نبوده اند.

358 : مسجد جمکران از چه اهمیت ویژه ای برخوردار است؟

این مسجد از اهمیت خاص برخوردار است:
1- مسجد، در مکانی بنا شده که مطابق روایت حسن بن مثله جمکرانی از امام زمان علیه السلام، از مکان هایی است که خداوند متعال از قبل مورد توجه قرار داده است.
2- مسجد به امر و دستور حضرت حجت علیه السلام بنا شده است، و همین جهت در شرافت و قداست آن کافی است.
3- ثواب خاصی که برای نماز در آن مسجد ذکر شده است، زیرا حضرت فرمود: هر کس آن دو نماز را در این مکان بخواند به مانند آن است که در بیت العتیق نماز به جای آورده است.
4- مسجد مقدس جمکران محل اجتماع عشاق و موالیان اهل بیت علیه السلام خصوصا امام زمان علیه السلام است ولذا از جاذبه خاصی برخوردار می باشد. چه بسا کسانی که هر هفته از راه های دور به عشق حضرت مهدی علیه السلام به این مکان آمده و از فیوضات حضرت بهره مند می شوند. طبق آماری که داده شده برخی از شب ها تا حدود یک میلیون نیز در این مکان مقدس از عشاق امام زمان جمع شده اند.
5- این مکان از اماکن مقدس است که بسیاری از گرفتاران و بیماران صعب العلاج بلکه کسانی که محال بوده از راه طبیعی علاج شوند در این مکان مقدس شفا یافته اند.
6- این مکان مقدس از جمله مکان هایی است که بسیاری از عشاق و موالیان حضرت به لقای ایشان شرفیاب شده اند.
7- این مکان از چنان قداست و احترامی برخوردار است که بزرگان علما در طول تاریخ آن با پای پیاده یا سواره برای توسل به حضرت و نماز گزاردن در آن از راه های دور و نزدیک مشرف شده اند.