فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

354 : آیا سند قضیه بنای مسجد جمکران معتبر است؟

در مورد بنای مسجد جمکران و خواندن نماز در آن احتیاج به بررسی سند این قضیه نیست، زیرا مطابق احادیث صحیح السند که در مورد اعمال مستحب رسیده هر کس به گمان رسیدن به ثواب عمل مستحبی را انجام دهد به او ثواب داده می شود گر چه آن حدیث واقعیت نداشته باشد.
کلینی به سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: هر کس چیزی از ثواب بر عملی بشنود و آن را انجام دهد، به او پاداش داده خواهد شد گر چه مطابق آنچه به او رسیده نباشد.
برقی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: هر کس از پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی از ثواب به او برسد و مطابق آن عمل کند، پاداش آن به او داده می شود گر چه پیامبر آن را نفرموده باشد.

355 : چرا در کتاب تاریخ قم که پنج باب دارد اثری از قضیه جمکران نیست؟

کتاب تاریخ قم که الان در دسترس محققین است یک چهارم اصل کتاب می باشد؛ زیرا مطابق آنچه در کتاب آمده این کتاب مشتمل بر بیست باب بوده که تنها پنج باب آن به دست رسیده و چاپ شده است. و لذا احتمال قوی است که قضیه جمکران در آن بخشی از تاریخ قم بوده که مفقود شده است. و مرحوم محدث نوری و مشایخ او بر اصل کتاب دسترسی پیدا نکرده اند. و لذا او این قضیه را از سید نعمت الله جزایری نقل کرده که اصل نسخه تاریخ قم در دسترس او بوده است.

356 : از آنجا که کتاب مونس الحزین کتاب معروفی از صدوق نیست لذا چگونه می توان قضیه را ثابت نمود؟

ما نیز انتساب این کتاب را به شیخ صدوق رحمة الله علیه بعید می دانیم، ولی این دلیل نمی شود که کتاب مونس الحزین وجود خارجی نداشته باشد بلکه برای شخص دیگر است.
ابن شهر آشوب در المناقب این کتاب را به فتال نیشابوری نسبت می دهد و می گوید: فتال نیشابوری در کتاب مونس الحزین به سندش از عیسی بن حسن از صادق علیه السلام...، آن گاه با این سند معجزه ای از معجزات امام حسن مجتبی علیه السلام را نقل می کند.(982)
علامه مجلسی نیز این معجزه را از کتاب المناقب نقل کرده و در انتساب این کتاب به فتال نیشابوری اعتراضی نکرده است.(983)
قبل از مرحوم مجلسی، سید محمد بن ابی طالب حسینی در کتاب تسلیة المجالس از کتاب مونس الحزین فتال نیشابوری حدیث نقل کرده و در انتساب کتاب به او هیچ گونه تردیدی نکرده است.