فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

353 : مدرک نماز خاص مستحبی در مسجد جمکران چیست؟

در قضیه ای که حسن بن مثله جمکرانی نقل می کند، آمده است: حضرت فرمود: ... در این مکان هفت روز اقامت کن و در آن چهار رکعت نماز گزار، دو رکعت نماز تحیت مسجد در هر رکعت یک بار سوره حمد و هفت بار سوره اخلاص و تسبیح رکوع و سجود را نیز هفت بار تکرار کن. و دو رکعت نیز نماز به نیَّت نماز صاحب الزمان به جای آور، در رکعت اول سوره حمد و هنگامی که به ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدی این جمله را صد بار تکرار کن و بعد از اکمال سوره حمد، یک بار سوره اخلاص را می خوانی آن گاه ذکر رکوع و سجود را هر کدام هفت بار می گویی و در رکعت دوم نیز همین عمل را تکرار می کنی.
بعد از امام نماز یک بار ذکر لا اله الا الله می گویی و بعد از تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها صد بار صلوات در سجده می فرستی. آن گاه فرمود: بر تو باد به مواظبت بر این نماز و هر کس در آن مسجد حاضر شود و این نماز را به جای آورد مثل آن است که در بیت العتیق (خانه خدا) نماز گزارده است.

354 : آیا سند قضیه بنای مسجد جمکران معتبر است؟

در مورد بنای مسجد جمکران و خواندن نماز در آن احتیاج به بررسی سند این قضیه نیست، زیرا مطابق احادیث صحیح السند که در مورد اعمال مستحب رسیده هر کس به گمان رسیدن به ثواب عمل مستحبی را انجام دهد به او ثواب داده می شود گر چه آن حدیث واقعیت نداشته باشد.
کلینی به سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: هر کس چیزی از ثواب بر عملی بشنود و آن را انجام دهد، به او پاداش داده خواهد شد گر چه مطابق آنچه به او رسیده نباشد.
برقی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: هر کس از پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی از ثواب به او برسد و مطابق آن عمل کند، پاداش آن به او داده می شود گر چه پیامبر آن را نفرموده باشد.

355 : چرا در کتاب تاریخ قم که پنج باب دارد اثری از قضیه جمکران نیست؟

کتاب تاریخ قم که الان در دسترس محققین است یک چهارم اصل کتاب می باشد؛ زیرا مطابق آنچه در کتاب آمده این کتاب مشتمل بر بیست باب بوده که تنها پنج باب آن به دست رسیده و چاپ شده است. و لذا احتمال قوی است که قضیه جمکران در آن بخشی از تاریخ قم بوده که مفقود شده است. و مرحوم محدث نوری و مشایخ او بر اصل کتاب دسترسی پیدا نکرده اند. و لذا او این قضیه را از سید نعمت الله جزایری نقل کرده که اصل نسخه تاریخ قم در دسترس او بوده است.