فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

مسجد مقدس جمکران

352 : مستند ساختمان مسجد جمکران چیست؟

مستند مسجد جمکران قضیه ای است که مرحوم حاجی نوری در کتاب نجم الثقاقب و جنة المأوی و الکلمة الطیبة و نیز میرزای محمد تقی ارباب قمی در کتاب تاریخ دارالایمان و دیگران از کتاب تاریخ قم تألیف حسن بن محمد بن حسن قمی، به نقل از کتاب مونس الحزین محمد بن بابویه معروف به شیخ صدوق نقل کرده اند.
این نقل مشتمل بر قضیه ای از حسن بن مثله جمکرانی رحمة الله علیه است که در آن اشاره به ملاقاتی شده که او در سال 293 هجری در بیداری با امام زمان علیه السلام داشته است. در این دیدار حضرت به او دستور می دهند که با علم جلیل القدر سید ابی الحسن الرضا از علمای قم ارتباط پیدا کرده و با کمک او مسجدی را در این مکان موجود بنا نماید...(981) .
قابل توجه اینکه کتاب انوار المشعشعین از کتاب تاریخ قم و او نیز از کتاب مونس الحزین از امیر المومنین علیه السلام، قضیه به اهتزاز در آمدن پرچم امام زمان علیه السلام از مسجد جمکران را نقل کرده است.

353 : مدرک نماز خاص مستحبی در مسجد جمکران چیست؟

در قضیه ای که حسن بن مثله جمکرانی نقل می کند، آمده است: حضرت فرمود: ... در این مکان هفت روز اقامت کن و در آن چهار رکعت نماز گزار، دو رکعت نماز تحیت مسجد در هر رکعت یک بار سوره حمد و هفت بار سوره اخلاص و تسبیح رکوع و سجود را نیز هفت بار تکرار کن. و دو رکعت نیز نماز به نیَّت نماز صاحب الزمان به جای آور، در رکعت اول سوره حمد و هنگامی که به ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدی این جمله را صد بار تکرار کن و بعد از اکمال سوره حمد، یک بار سوره اخلاص را می خوانی آن گاه ذکر رکوع و سجود را هر کدام هفت بار می گویی و در رکعت دوم نیز همین عمل را تکرار می کنی.
بعد از امام نماز یک بار ذکر لا اله الا الله می گویی و بعد از تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها صد بار صلوات در سجده می فرستی. آن گاه فرمود: بر تو باد به مواظبت بر این نماز و هر کس در آن مسجد حاضر شود و این نماز را به جای آورد مثل آن است که در بیت العتیق (خانه خدا) نماز گزارده است.