فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

351 : آیا اصرار و الحاح به جهت ملاقات با حضرت مطلوب است؟

آنچه که مطلوب است و وظیفه ما در عصر غیبت به حساب می آید این است که بکوشیم تا موانع ظهور حضرت را بر طرف کرده زمینه ظهور حضرت را فراهم نماییم. و نیز وظیفه داریم که به دستورات و وظایف خود عمل کنیم تا به قرب معنوی نسبت به حضرت نائل آییم.
آری اگر درخواست ملاقات با حضرت در عصر غیبت به جهت بهره مندی از وجود او و مورد عنایت خاص او قرار گرفتن است تا انسان به اطمینان قلبی رسیده و با تصرفی که از جانب ایشان می شود انسان به کمالات نزدیک شود، این ملاقات و اصرار بر آن مفید است، و گرنه این عصر غیبت است و قرار است که امام زمان علیه السلام از دیدگان مردم غایب باشد تا چه مصلحتی اقتضا کند که در موردی ظهور کرده و کسی به ملاقات حضرت نایل شود. لذا باید صبر کرد و در این موقع حساس که عصر امتحان است به وظایف خود خوب عمل کنیم تا از امتحان سرافراز بیرون آییم.
آری، اگر چه از ظاهر برخی از ادعیه تقاضای ملاقات حضرت به دست می آید ولی می توان آن را حمل بر ملاقات در عصر ظهور کرد.

مسجد مقدس جمکران

352 : مستند ساختمان مسجد جمکران چیست؟

مستند مسجد جمکران قضیه ای است که مرحوم حاجی نوری در کتاب نجم الثقاقب و جنة المأوی و الکلمة الطیبة و نیز میرزای محمد تقی ارباب قمی در کتاب تاریخ دارالایمان و دیگران از کتاب تاریخ قم تألیف حسن بن محمد بن حسن قمی، به نقل از کتاب مونس الحزین محمد بن بابویه معروف به شیخ صدوق نقل کرده اند.
این نقل مشتمل بر قضیه ای از حسن بن مثله جمکرانی رحمة الله علیه است که در آن اشاره به ملاقاتی شده که او در سال 293 هجری در بیداری با امام زمان علیه السلام داشته است. در این دیدار حضرت به او دستور می دهند که با علم جلیل القدر سید ابی الحسن الرضا از علمای قم ارتباط پیدا کرده و با کمک او مسجدی را در این مکان موجود بنا نماید...(981) .
قابل توجه اینکه کتاب انوار المشعشعین از کتاب تاریخ قم و او نیز از کتاب مونس الحزین از امیر المومنین علیه السلام، قضیه به اهتزاز در آمدن پرچم امام زمان علیه السلام از مسجد جمکران را نقل کرده است.