فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

347 : امام زمان علیه السلام چه اهداف کلی و عمومی در ملاقات های خود دارد؟

در مورد اهداف ملاقات ها به چند هدف اساسی می توان اشاره نمود:
1- نجات مسلمانان از ظلم برخی از حاکمان منحرف که از آن جمله می توان به نجات مردم بحرین اشاره کرد.(974)
2- نجات مسلمانان از دست دزدان و جنایتکاران.(975)
3- توجه دادن مردم به عدم تحقق شرط ظهور و تاکید بر اینکه امت به شعور و قابلیتی نرسیده که بتواند عهده دار حکومت عدل جهانی گردد.(976)

348 : امام زمان علیه السلام چه اهداف خاصی از ملاقات با مردم داشته است؟

اهداف خصوصی برای ملاقات فراوان است ولی می توان به برخی از این اهداف اشاره نمود:
1- هدایت شخص وامانده در راه و ملحق کردن او به قافله.
2- یاری دادن یکی از دو طرف مباحثه که بر طریق حق بوده به جهت مصلحتی که اقتضا کرده است.
3- حل برخی از مسائل که بر علما دشوار می شود، همان گونه که مقدس اردبیلی برای حل مسائل دشوار خدمت حضرت مشرف می شد.
4- خبر دادن از برخی مسائل سیاسی مهم زمان قبل از آنکه به وقوع بپیوندد به جهت حفظ مصالح شیعیان.
5- بالا بردن سطح علمی و معیشتی شیعیان.
6- مساعدت مالی به شیعیان گرفتار.
7- شفای مریضانی که زمین گیر شده و پزشکان آنها را جواب کرده اند.
8- تعلیم ادعیه و اذکار به جماعتی از مردم، همانند تعلیم دعای فرج.
9- تحریص بر تلاوت ادعیه به جهت رفع گرفتاری ها.
و دیگر اهداف خاص.

349 : آیا ممکن است کسی در ملاقاتش با حضرت مهدی علیه السلام او را بشناسد؟

مطابق قواعد عامه در مورد غیبت حضرت مهدی علیه السلام که قرار است از دشمنان محفوظ باشد تا کسی او را به قتل نرساند، باید بر کسی شناخته شده نباشد جز افراد ممتاز از مردم که از اولیای آن حضرت به شمار می آیند همان گونه که مطابق برخی از روایات سی نفر همیشه در رکاب حضرت بوده و با حضرت به سر می برند.
همچنین از برخی روایات استفاده می شود که حضرت علیه السلام یا دیده نمی شوند و یا در صورت دیده شدن کسی او را نمی شناسد.
در روایتی از امام رضا علیه السلام می خوانیم که فرمود: لا یری جسمه(977)؛ جسم او مشاهده نمی شود.
و نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: الخامس من ولد السابع یغیب عنکم شخصه...(978)؛ پنجمین از اولاد هفتمین ام، شخصش از شما غایب می گردد.
و نیز روایت شده که فرمود: یفقد الناس امامهم فیشهد الموسم فیراهم و لا یرونه(979)؛ مردم امامشان را مفقود و گم می کنند پس او در موسم [حج ]حاضر می شود و مردم را می بیند ولی آنان او را مشاهده نمی کنند.
و نیز در خبر محمد بن عثمان عمری می خوانیم که فرمود: والله أن صاحب هذا الامر لیحضر الموسم کل سنة یری الناس و یعرفهم و یرونه و لا یعرفونه(980)؛ به خدا سوگند همانا صاحب این امر هر سال در موسم [حج ] حاضر می شود مردم را می بیند و آنان را می شناسد و مردم نیز حضرت علیه السلام را می بینند ولی او را نمی شناسند.