فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

346 : کیفیت ملاقات مردم با حضرت مهدی علیه السلام چگونه است؟

در مورد کیفیت ملاقات حضرت مهدی علیه السلام با افراد در صورت ضرورت احتمالاتی وجود دارد:
1- کسی که به ملاقات حضرت شرفیاب شده است از حضرت دور نبوده بلکه در بین جامعه ای زندگی می کرده است که امام زمان علیه السلام نیز در آن جامعه بوده است.
2- ملاقات به صورت اتفاقی بوده است، به این صورت که حضرت از محلی عبور می کرده از قضا کسی گرفتار و حاجتمند بوده و با او ملاقات داشته است.
3- اینکه امام علیه السلام هر گاه ملاحظه می کرد که شخصی گرفتار است و یا حاجتی دارد و رفع گرفتاری و حاجت او ضروری به نظر می رسید شخصا از مکان خود به طریق طبیعی حرکت کرده و خود را به او رسانده تا حاجت او را برآورده کند.
4- احتمال دارد که ملاقات ها برای قضای حاجت یا هدایت شخص یا گروه یا دفع ظلم و غیره از راه معجزه باشد، به اینکه حضرت با طی الارض از مکان خود حرکت کرده و سریع خود را به مقصد می رساند.
همه این احتمالات متصور است به این معنا که حضرت از همه راه ها برای برآوردن حاجات استفاده می کند.

347 : امام زمان علیه السلام چه اهداف کلی و عمومی در ملاقات های خود دارد؟

در مورد اهداف ملاقات ها به چند هدف اساسی می توان اشاره نمود:
1- نجات مسلمانان از ظلم برخی از حاکمان منحرف که از آن جمله می توان به نجات مردم بحرین اشاره کرد.(974)
2- نجات مسلمانان از دست دزدان و جنایتکاران.(975)
3- توجه دادن مردم به عدم تحقق شرط ظهور و تاکید بر اینکه امت به شعور و قابلیتی نرسیده که بتواند عهده دار حکومت عدل جهانی گردد.(976)

348 : امام زمان علیه السلام چه اهداف خاصی از ملاقات با مردم داشته است؟

اهداف خصوصی برای ملاقات فراوان است ولی می توان به برخی از این اهداف اشاره نمود:
1- هدایت شخص وامانده در راه و ملحق کردن او به قافله.
2- یاری دادن یکی از دو طرف مباحثه که بر طریق حق بوده به جهت مصلحتی که اقتضا کرده است.
3- حل برخی از مسائل که بر علما دشوار می شود، همان گونه که مقدس اردبیلی برای حل مسائل دشوار خدمت حضرت مشرف می شد.
4- خبر دادن از برخی مسائل سیاسی مهم زمان قبل از آنکه به وقوع بپیوندد به جهت حفظ مصالح شیعیان.
5- بالا بردن سطح علمی و معیشتی شیعیان.
6- مساعدت مالی به شیعیان گرفتار.
7- شفای مریضانی که زمین گیر شده و پزشکان آنها را جواب کرده اند.
8- تعلیم ادعیه و اذکار به جماعتی از مردم، همانند تعلیم دعای فرج.
9- تحریص بر تلاوت ادعیه به جهت رفع گرفتاری ها.
و دیگر اهداف خاص.