فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

344 : آیا امتحان مردم در عصر غیبت با قول به ملاقات منافاتی ندارد؟

برخی می گویند: قرار است که شیعیان در عصر غیبت با ندیدن امامشان امتحان شوند و این با ادعای ملاقات در این عصر منافات دارد.
پاسخ : امتحان شیعه به لحاظ عموم افراد جامعه شیعی است و لذا منافاتی با ملاقات برخی از بزرگان و اهل تقوا به جهت مصالح خاص ندارد.

345 : چه کسانی به ملاقات حضرت در غیبت کبرا مشرف شده اند؟

کسانی که در غیبت کبرا به لقای حضرت مشرف شده اند را نمی توان شمارش کرد زیرا برخی از آنها ناشناخته مانده و کسانی هم که شناخته شده اند چندان زیاد هستند که شمارش آنها دشوار است، ولی از باب نمونه به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- سید بن طاووس رحمة الله علیه.(962)
2- علامه حلی رحمة الله علیه.(963)
3- شیخ قطیفی.(964)
4- مقدس اردبیلی رحمة الله علیه.(965)
5- محمد تقی مجلسی رحمة الله علیه.(966)
6- سید مهدی بحرالعلوم رحمة الله علیه.(967)
7- شیخ مفید رحمة الله علیه.(968)
8- شیخ انصاری رحمة الله علیه.(969)
9- میرزای شیرازی رحمة الله علیه.(970)
10- شیخ حر عاملی رحمة الله علیه.(971)
11- اسماعیل هرقلی.(972)
و دیگران.(973)

346 : کیفیت ملاقات مردم با حضرت مهدی علیه السلام چگونه است؟

در مورد کیفیت ملاقات حضرت مهدی علیه السلام با افراد در صورت ضرورت احتمالاتی وجود دارد:
1- کسی که به ملاقات حضرت شرفیاب شده است از حضرت دور نبوده بلکه در بین جامعه ای زندگی می کرده است که امام زمان علیه السلام نیز در آن جامعه بوده است.
2- ملاقات به صورت اتفاقی بوده است، به این صورت که حضرت از محلی عبور می کرده از قضا کسی گرفتار و حاجتمند بوده و با او ملاقات داشته است.
3- اینکه امام علیه السلام هر گاه ملاحظه می کرد که شخصی گرفتار است و یا حاجتی دارد و رفع گرفتاری و حاجت او ضروری به نظر می رسید شخصا از مکان خود به طریق طبیعی حرکت کرده و خود را به او رسانده تا حاجت او را برآورده کند.
4- احتمال دارد که ملاقات ها برای قضای حاجت یا هدایت شخص یا گروه یا دفع ظلم و غیره از راه معجزه باشد، به اینکه حضرت با طی الارض از مکان خود حرکت کرده و سریع خود را به مقصد می رساند.
همه این احتمالات متصور است به این معنا که حضرت از همه راه ها برای برآوردن حاجات استفاده می کند.