فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

343 : مطابق برخی از روایات حضرت مهدی علیه السلام در عصر غیبت شناخته نمی شود، پس آیا رویت ممکن نیست؟

برخی برای استدلال بر عدم امکان رویت در عصر غیبت کبرا به روایات خاصی تمسک کرده اند از جمله آنکه در روایت آمده است: ولکن حجت مردم را می شناسد ولی آنان او را نمی شناسند. و نیز در روایتی آمده است: او مردم را می بیند ولی مردم او را نمی بینند.
پاسخ :
1- نفی در این گونه روایات نسبت به عموم مردم است و لذا منافاتی با رویت و معرفت برخی از افراد ممتاز ندارد.
2- روایت دوم در مورد حج است و لذا عمومیت ندارد.
3- مقصود از عدم رویت در روایت دوم به قرینه لا یعرفونه که در روایت اول آمده، نشناختن است، خصوصا آنکه در روایت حضرت مهدی علیه السلام به حضرت یوسف تشبیه شده است که مردم او را می دیدند ولی نمی شناختند.

344 : آیا امتحان مردم در عصر غیبت با قول به ملاقات منافاتی ندارد؟

برخی می گویند: قرار است که شیعیان در عصر غیبت با ندیدن امامشان امتحان شوند و این با ادعای ملاقات در این عصر منافات دارد.
پاسخ : امتحان شیعه به لحاظ عموم افراد جامعه شیعی است و لذا منافاتی با ملاقات برخی از بزرگان و اهل تقوا به جهت مصالح خاص ندارد.

345 : چه کسانی به ملاقات حضرت در غیبت کبرا مشرف شده اند؟

کسانی که در غیبت کبرا به لقای حضرت مشرف شده اند را نمی توان شمارش کرد زیرا برخی از آنها ناشناخته مانده و کسانی هم که شناخته شده اند چندان زیاد هستند که شمارش آنها دشوار است، ولی از باب نمونه به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- سید بن طاووس رحمة الله علیه.(962)
2- علامه حلی رحمة الله علیه.(963)
3- شیخ قطیفی.(964)
4- مقدس اردبیلی رحمة الله علیه.(965)
5- محمد تقی مجلسی رحمة الله علیه.(966)
6- سید مهدی بحرالعلوم رحمة الله علیه.(967)
7- شیخ مفید رحمة الله علیه.(968)
8- شیخ انصاری رحمة الله علیه.(969)
9- میرزای شیرازی رحمة الله علیه.(970)
10- شیخ حر عاملی رحمة الله علیه.(971)
11- اسماعیل هرقلی.(972)
و دیگران.(973)