فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

327 : مکان حضرت مهدی علیه السلام در عصر غیبت کبرا کجا است؟

از روایات بسیاری استفاده می شود که امام زمان علیه السلام نه تنها در سرداب مقدس مخفی نیست بلکه هیچ مکان معینی ندارد.
امام زمان علیه السلام در خطاب خود به ابراهیم بن مهزیار فرمود: پدرم مرا وصیت کرده که در سرزمین های مخفی و دور سکنی گزینم تا امرم از مردم مخفی بماند و محلم از کیدهای اهل ضلالت و ارتداد و از حوادث امت های گمراه محفوظ بماند. لذا این سفارش، مرا به تپه های بلند کشانده است.(904)
آری مطابق برخی از روایات مکان خاصی برای حضرت وجود دارد که تنها خواص از شیعیانش از آن اطلاع دارند.
اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: للقائم غیبتان: احداهما قصیرة و الاخری طویلة، الغیبة الاولی لا یعلم بمکانه فیها الا خاصة شیعته و الاخری لا یعلم بمکانه فیها الا خاصة موالیه(905)؛ برای قائم دو غیبت است: یکی کوتاه و دیگری طولانی، در غیبت کوتاه کسی غیر از خواص از شیعیانش از مکان او اطلاع ندارند و در غیبت طولانی نیز تنها خواص از دوستدارانش از مکان او آگاهند.

328 : آیا امام زمان علیه السلام از سرداب مقدس ظهور خواهند کرد؟

از جمله نسبت های ناروایی که به شیعه داده شده این است که آنان معتقدند امام مهدی علیه السلام در آخرالزمان از سرداب سامرا خروج خواهد کرد. ولی با مراجعه به کتاب های حدیثی و کلامی شیعه پی خواهیم برد که این نسبت کذب و دروغ است. بلکه شیعه معتقد است که آن حضرت همانند جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه مکرمه ظهور خواهند نمود.
فضل بن شاذان به سند خود از امام صادق علیه السلام و او از امیر المومنین علیه السلام در حدیثی طولانی نقل کرده که فرمود: هو التاسع من ولدک یا حسین! یظهر بین الرکنین...(906)؛ او نهمین از فرزندان توست ای حسین! که بین رکن و مقام ظهور خواهد کرد.
شیخ صدوق نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: القائم منا منصور بالرعب، موید بالنصر... فعند ذلک خروج قائمنا. فاذا خرج اسند ظهره الی الکعبة و اجتمع الیه ثلاثمائة و ثلاثه عشر رجلا...(907)؛ قائم از ما کسی است که به رعب و ترس یاری شده، و به نصرت تأیید می شود... در آن هنگام است خروج قائم ما. پس هنگامی که خروج کند بر کعبه تکیه زند در آن هنگام سیصد و سیزده نفر دور او جمع می شوند....

تکالیف عصر غیبت