فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

323 : آیا از وقت ظهور اطلاع دادن صحیح است؟

به جهاتی نباید خبر از وقت ظهور داد:
1- در هیچ روایتی به وقت دقیق و حتی غیر دقیق ظهور اشاره نشده است.
2- از آنجا که زمان ظهور ممکن است به جهت شرایطی تغییر پیدا کند و به تعبیری متعلق بداء واقع شود و ما از آن اطلاعی نداشته باشیم لذا نباید از زمان ظهور خبر دهیم گر چه انسان ممکن است از راه های غیر عادی به یک پرده از قضایا علم حاصل نمایید.
3- گاهی با برخی از خبرها نسبت به ظهور که در خارج هم تحقق نیافته است مردم به اصل ظهور بدبین می شوند و اصل واقعه از دید آنان بی اعتبار می گردد.
4- برخی از روایات، از توقیت و معین کردن وقت ظهور نهی نموده اند.

324 : آیا عریضه نویسی به امام زمان علیه السلام مدرک معتبری دارد؟

در مورد جواز بلکه رجحان عریضه نویسی به امام زمان علیه السلام می توان به ادله ای تمسک کرد:
1- عریضه نویسی از انواع توسلات و استغاثه های به امام عصر علیه السلام به شمار می آید، توسلی که اصل آن از مستحبات مسلم در مصادر دینی به حساب می آید.
2- عریضه نویسی از کارهای مسلمی است که عمل و سیره بزرگان بر آن بوده و آثار و برکات شگفت انگیزی از آن برده شده است. محدث نوری در کتاب نجم الثاقب قضایای عجیبی را در این رابطه نقل می کند.(895)
3- کفعمی در المصباح و البلد الامین کیفیت و چگونگی عریضه نویسی را نقل کرده و این خود دلیل بر آن است که عریضه نویسی را مشروعیت برخوردار است.(896)
مرحوم مجلسی نیز فرموده است: هنگام انداختن عریضه چنین خیال کند که نامه را به نایب خاص تسلیم می کند.(897)
شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی رحمة الله علیه در کتاب مصباح المتهجد می گوید: عریضه ای به سوی خداوند متعال می نویسی و آن را می پیچی، سپس عرضه دیگری به محضر والای حضرت بقیة الله اروحنا فداه می نویسی...(898)، آن گاه کیفیت نوشتن هر یک از عریضه ها را بیان می دارد.

325 : آیا قیام قبل از ظهور حجت صحیح است؟

برخی معتقدند که قیام و انقلاب بر ضد هر حاکم ظالم و بی دین قبل از ظهور امام زمان علیه السلام حرام است، آنان به روایاتی در این باره استناد می کنند از قبیل آنکه امام صادق علیه السلام فرمود: کل رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعید من دون الله عزوجل(899)؛ هر پرچمی که قبل از قیام قائم بالا رود صاحب آن طاغوت بوده و غیر خداوند عزوجل را عبادت می کند.
در توجیه این روایات می گوییم:
1- این روایات با اصول کلی شریعت و مبانی قطعی آن که از جمله ادله امر به معروف و نهی از منکر و جهاد است منافات دارد، زیرا این سه مراتبی دارد که یکی از آنها قیام است.
2- غالب روایات مشکل سندی از قبیل ارسال و ضعف راوی دارد. که در جای خود مورد بحث سندی و تضعیف قرار گرفته است.
3- از برخی روایات نیز استفاده می شود که امام در صدد خبر از غیب است به این معنا که امام می فرماید: این گونه انقلاب ها به پیروزی نهایی نمی رسد گر چه ممکن است آثار مثبتی بر آن مترتب شود، نه آنکه امام در صدد تخطئه اصل انقلاب باشد آن گونه که در مورد قیام زید شهید و مختار فرمودند.
4- دعوت انقلابی و انقلاب کننده بر دو گونه است: یکی دعوت به حق که به هدف برپا داشتن حق و باز گرداندن زمام امور حکومت به دست اهل بیت علیهم السلام است. که البته چنین حکومتی مورد تأیید امامان معصوم علیه السلام است.
دیگری دعوت به باطل که به جهت مطرح کردن خود است و مقصود از کل رایة گویا همین معنا است. بنابراین قیام هایی که در صدد دفاع از حریم شریعت و امامت اهل بیت علیهم السلام است تخصصاً از این روایات خارج می باشد و لذا هنگامی که درباره وظیفه شیعیان در مقابل قیام مختار از امام زین العابدین علیه السلام سؤال شد حضرت فرمود: لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اهل البیت، لوجب علی الناس مؤازرته(900)؛ هر گاه برده ای زنگی برای یاری ما پیشانی بند به پیشانی بست - کنایه از اینکه قیام کرد - بر مردم کمک و یاری او واجب است.
امام صادق علیه السلام فرمود: یخرج القائم حتی یخرج اثنا عشر من بنی هاشم کلهم یدعو الی نفسه(901)؛ قائم خروج نخواهد کرد تا آنکه قبل از آن دوازده نفر از بنی هاشم خروج کنند و همه آنها مردم را به خود دعوت می کنند.