فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

322 : چرا با وجود فساد در جهان حضرت ظهور نمی کنند؟

وجود فساد و یا گسترش آن در سطح کل جامعه بشری علت تامه برای ظهور حضرت نیست. یکی از اهداف حضرت گسترش عدل و داد است، ولی برای ظهور حضرت احتیاج به فراهم شدن شرایط و مقدماتی است که در جای خود به طور اجمال به آن اشاره کرده ایم که از آن جمله می توان به این موارد شاره کرد:
الف: بالا رفتن سطح فکری جامعه.
ب: گسترش وسایل و امکانات ارتباط جمعی و تکنیک.
ج: فراهم شدن افرادی خاص و انسان هایی کامل برای همکاری با حضرت در گسترش عدل و توحید در جامعه.

323 : آیا از وقت ظهور اطلاع دادن صحیح است؟

به جهاتی نباید خبر از وقت ظهور داد:
1- در هیچ روایتی به وقت دقیق و حتی غیر دقیق ظهور اشاره نشده است.
2- از آنجا که زمان ظهور ممکن است به جهت شرایطی تغییر پیدا کند و به تعبیری متعلق بداء واقع شود و ما از آن اطلاعی نداشته باشیم لذا نباید از زمان ظهور خبر دهیم گر چه انسان ممکن است از راه های غیر عادی به یک پرده از قضایا علم حاصل نمایید.
3- گاهی با برخی از خبرها نسبت به ظهور که در خارج هم تحقق نیافته است مردم به اصل ظهور بدبین می شوند و اصل واقعه از دید آنان بی اعتبار می گردد.
4- برخی از روایات، از توقیت و معین کردن وقت ظهور نهی نموده اند.

324 : آیا عریضه نویسی به امام زمان علیه السلام مدرک معتبری دارد؟

در مورد جواز بلکه رجحان عریضه نویسی به امام زمان علیه السلام می توان به ادله ای تمسک کرد:
1- عریضه نویسی از انواع توسلات و استغاثه های به امام عصر علیه السلام به شمار می آید، توسلی که اصل آن از مستحبات مسلم در مصادر دینی به حساب می آید.
2- عریضه نویسی از کارهای مسلمی است که عمل و سیره بزرگان بر آن بوده و آثار و برکات شگفت انگیزی از آن برده شده است. محدث نوری در کتاب نجم الثاقب قضایای عجیبی را در این رابطه نقل می کند.(895)
3- کفعمی در المصباح و البلد الامین کیفیت و چگونگی عریضه نویسی را نقل کرده و این خود دلیل بر آن است که عریضه نویسی را مشروعیت برخوردار است.(896)
مرحوم مجلسی نیز فرموده است: هنگام انداختن عریضه چنین خیال کند که نامه را به نایب خاص تسلیم می کند.(897)
شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی رحمة الله علیه در کتاب مصباح المتهجد می گوید: عریضه ای به سوی خداوند متعال می نویسی و آن را می پیچی، سپس عرضه دیگری به محضر والای حضرت بقیة الله اروحنا فداه می نویسی...(898)، آن گاه کیفیت نوشتن هر یک از عریضه ها را بیان می دارد.