فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

321 : صدقه دادن به جهت سلامتی امام زمان علیه السلام چه حکمی دارد؟

اصل صدقه دادن دارای ارزش و ثواب بسیاری است و می تواند بلاها را از انسان دور کند و اگر انسان از طرف امام زمان علیه السلام و به وکالت از آن حضرت علیه السلام صدقه دهد، هم برای انسان موثر است و هم برای حضرت.
برای انسان تأثیر دارد؛ زیرا هدیه به مومن، آن هم بالاترین مومن روی زمین ثواب دارد.
برای حضرت نیز تأثیر دارد؛ زیرا موجب می شود که خداوند به او برکات بیشتری دهد و به عنایاتش بیفزاید، زیرا عنایات خداوند حد و حصری ندارد و نیز موجب دفع بلا از وجود حضرت می گردد، زیرا خداوند متعال حضرت را از راه هایی که از آن جمله صدقه دادن است حفظ می نماید.
در مورد دعا برای سلامتی امام زمان علیه السلام نیز همین جواب را خواهیم داد.

322 : چرا با وجود فساد در جهان حضرت ظهور نمی کنند؟

وجود فساد و یا گسترش آن در سطح کل جامعه بشری علت تامه برای ظهور حضرت نیست. یکی از اهداف حضرت گسترش عدل و داد است، ولی برای ظهور حضرت احتیاج به فراهم شدن شرایط و مقدماتی است که در جای خود به طور اجمال به آن اشاره کرده ایم که از آن جمله می توان به این موارد شاره کرد:
الف: بالا رفتن سطح فکری جامعه.
ب: گسترش وسایل و امکانات ارتباط جمعی و تکنیک.
ج: فراهم شدن افرادی خاص و انسان هایی کامل برای همکاری با حضرت در گسترش عدل و توحید در جامعه.

323 : آیا از وقت ظهور اطلاع دادن صحیح است؟

به جهاتی نباید خبر از وقت ظهور داد:
1- در هیچ روایتی به وقت دقیق و حتی غیر دقیق ظهور اشاره نشده است.
2- از آنجا که زمان ظهور ممکن است به جهت شرایطی تغییر پیدا کند و به تعبیری متعلق بداء واقع شود و ما از آن اطلاعی نداشته باشیم لذا نباید از زمان ظهور خبر دهیم گر چه انسان ممکن است از راه های غیر عادی به یک پرده از قضایا علم حاصل نمایید.
3- گاهی با برخی از خبرها نسبت به ظهور که در خارج هم تحقق نیافته است مردم به اصل ظهور بدبین می شوند و اصل واقعه از دید آنان بی اعتبار می گردد.
4- برخی از روایات، از توقیت و معین کردن وقت ظهور نهی نموده اند.