فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

31 : چرا اگر امام زمان خود را نشناسیم، به مرگ جاهلی از دنیا رفته ایم؟

اولا:
شکی نیست که معرفت تأثیر به سزایی در عملکرد انسان دارد و هر چه معرفت انسان به کسی یا عقیده ای بیشتر و راسخ تر باشد، تأثیر آن در ناحیه عمل بیشتر خواهد بود و به طور کلی انسان بدون معرفت نمی تواند در ناحیه عمل حق مطلب را ادا کند. لذا علمای کلام از همین طریق و به ملاک لزوم شکر منعم قائل به وجوب معرفت خداوند شده اند. امام زمان علیه السلام حجت خدا بر روی زمین است و مطابق نصوصات، اطاعت او واجب است، لذا باید به او در حد امکان معرفت حاصل کنیم و رنه با مرگ جاهلی از دنیا رفته ایم.
ثانیا:
ما وظیفه داریم امام زمان خود را بشناسیم تا دنباله رو هر کسی نباشیم، چه کسی را الگوی خود قرار دهیم و دین را از چه کسی اخذ کنیم؟ آیا می توان از هر کسی که متاعی از دین را عرضه کرد به سراغش رفته او را الگو و امام خود قرار دهیم؟
باید در مرحله اول خصوصیات امام را شناخته و مصداق آن را مشخص کنیم، آن گاه به دنبال ایشان رفته و آن حضرت را رهبر خود قرار دهیم. قطعا باید چنین باشد و گرنه در هنگام مرگ مرگی، با جهالت خواهیم داشت.

319 : وظیفه ما برای نزدیک شدن ظهور چیست؟

ظهور امام زمان علیه السلام وابسته به شرایط و مصالح خاصی است، ولی آنچه که مربوط به شیعیان ضرت می شود این است که؛
اولا:
خود را اصلاح نموده و با شرایط حکومت و عصر ظهور حضرت وفق دهیم.
ثانیا:
در جامعه برای ظهور حضرت زمینه سازی کنیم و در صدد اصلاح مردم در حد توان خود برآییم تا شرایط فراهم شود و به دست توانای حضرت موانع کلی بر طرف شده و شرایط اساسی برای حکومت دل جهانی ایجاد گردد، لذا فرموده اند: منتظران مصلح خود افرادی صالحند
ثالثا:
هرگز دعا و استغاثه به درگاه الهی را فراموش نکنیم که در ظهور حضرت مطابق روایات تأثیر به سزایی دارد.

320 : آیا گناهان شیعیان، سبب تأخیر در ظهور می شود؟

از آن جهت که حضرت علیه السلام در هنگام ظهورش احتیاج به افرادی پاک و خالص از هر جهت دارد تا بتواند حکومت عدل توحیدی خود را پیاده کند، طبیعتا گناهان می تواند سبب تاخیر در ظهور حضرت و فراهم نشدن یکی از شرایط اساسی ظهور باشد.
و از طرفی دیگر حضرت مهدی علیه السلام در عصری ظهور خواهد کرد که در سطح کلی و نوعی، مردم از مستوای عالی فرهنگی برخوردار باشند که با ظهورش عقل ها کامل گردد و این هدف در سایه عمل به دستورات شرع تحقق می یابد.