فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

311 : معنای بقیة الله که از القاب حضرت است چیست؟

بقیه از بقای ضد فنا و نیستی است و در لغت به معنای ثبات و دوام آمده است. و بقیة الله یعنی باقی مانده خدا که در روی زمین ثابت است.
در دعای ندبه می خوانیم: أین بقیة الله التی لا تخلو من العترة الهادیة؛ کجاست باقی مانده خدا که از غیر عترت طاهر نیست.
در مقصود از این کلمه دو احتمال است:
1- اینکه مقصود از بقیة الله عنوان کلی بوده و اشاره به حجت خدا در روی زمین است که هرگز زمین از آن خالی نبوده و نخواهد بود و دائما باید در آن ثابت باشد. و انطباق آن بر امام زمان علیه السلام از باب انطباق کلی بر یک فرد آن در این زمان است.
2- اینکه مقصود از بقیة الله لقبی برای امام زمان علیه السلام باشد به اعتبار اینکه در روی زمین ثابت بوده و دوام وجودی دارد.
ابن سکیت می گوید: این جمله در جایی گفته می شود که انسان کسی را مراعات کرده و به انتظار او نشسته است.(893) با در نظر گرفتن این معنا حضرت مهدی علیه السلام را بقیة الله می گویند. از آن جهت که تحت رعایت خداوند بوده و به او مقام و شأنی داده که مردم انتظار فرج او را در کارهای خود داشته باشند.

312 : چرا وقتی عده ای امام زمان علیه السلام را می بینند از ابتدا او را نمی شناسند؟

ر پاسخ این سوال می گوییم:
اولا:
این طور نیست که تمام کسانی که به ملاقات حضرت مشرف شده اند در ابتدا حضرت را نشناخته اند، چه بسا افرادی که از همان ابتدا حضرت را شناخته و با او انس داشته اند همانند سید بحرالعلوم و مقدس ردبیلی و... .
ثانیا: هدف حضرت از ملاقات ها به طور عمده رفع گرفتاری از شیعیان است که این هدف با ملاقات ولو بدون شناخت، حاصل می شود.
ثالثا:
شناخته نشدن حضرت علیه السلام به جهت عدم انس است و معمولا در ملاقات های اول بوده که ضرت را نمی شناختند، زیرا قبلا او را ندیده بودند.
رابعا: گاهی انسان به جهت شوق زیاد و یا بی توجهی و یا توجه زیاد به کار خود است که از مخاطب خود غافل می شود و بعد از برآورده شدن حاجتش به فکر می افتد که این شخص چه کسی بود.
خامسا:
شناخته نشدن حضرت در عصر غیبت کبرا طبق مقتضای اصل اولی است، زیرا غیبت حضرت کلی است و قرار است که به جهت مصالحی حضرت ناشناخته بمانند.

313 : چرا برای امامان دیگر غیبت مقرر نگردیده است؟

برای امام زمان علیه السلام شرایط خاصی پیدا شد که هرگز برای امامان دیگر مقرر نشده بود. این شرایط باعث شد که تنها امام زمان علیه السلام از دید مردم غایب باشند نه دیگر امامان. از جمله آن شرایط و رفیت ها عبارتند از:
الف: حضرت مهدی علیه السلام آخرین امام از دوازده امامی است که پیامبر صلی الله علیه و آله از آمدن آنان خبر داده است، امامانی که هرگز نباید زمین از وجودشان خالی باشد.
ب: از آنجا که حضرت علیه السلام هر لحظه ممکن است به اذن خداوند مامور به خروج و قیام شود، لذا نمی تواند ظاهر باشد و تحت بیعت یکی از حاکمان ظلم و جور قرار گیرد.
ج:
در صورت عدم غیبت امام زمان علیه السلام به طور حتم لازم می آمد که تنها باقی مانده از حجت های الهی تا روز قیامت از طرف دشمنان کشته شود.
در نتیجه مصلحت الهی بر آن تعلق گرفت که حضرت در پشت پرده غیبت تا زمان معینی باقی بمانند.