فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

310 : آیا امام زمان علیه السلام به تمام نقاط جهان سر می زنند؟

اصولا امام زمان علیه السلام از آن جهت که مظهر علم غیب خداوند است از همه جا و همه چیز اطلاع دارد و به عبارت دیگر امام زمان علیه السلام هر گاه که بخواهد همه چیز نزد او حاضر است و به تمام موضوعات خارجی اطلاع داشته و از آنها آگاهی دارد.
از طرفی دیگر حضرت علیه السلام مطابق مصالح خاص و عامی که هست گاهی از طرف خداوند متعال مامور به ملاقات و دستگیری از گرفتاران می شوند. گاهی احساس می کنند که باید به فلان مکان و نزد فلان شخص رفته و گرفتاری او را برطرف سازند، و گاهی در فلان سرزمین حاضر شده تا از اهالی آن دفع بلا گردد و گاهی شخص توجیه شده و هدایت گردد. لذا هر مکان و زمانی که مصلحت ببیند خود را در آنجا حاضر می کنند.

311 : معنای بقیة الله که از القاب حضرت است چیست؟

بقیه از بقای ضد فنا و نیستی است و در لغت به معنای ثبات و دوام آمده است. و بقیة الله یعنی باقی مانده خدا که در روی زمین ثابت است.
در دعای ندبه می خوانیم: أین بقیة الله التی لا تخلو من العترة الهادیة؛ کجاست باقی مانده خدا که از غیر عترت طاهر نیست.
در مقصود از این کلمه دو احتمال است:
1- اینکه مقصود از بقیة الله عنوان کلی بوده و اشاره به حجت خدا در روی زمین است که هرگز زمین از آن خالی نبوده و نخواهد بود و دائما باید در آن ثابت باشد. و انطباق آن بر امام زمان علیه السلام از باب انطباق کلی بر یک فرد آن در این زمان است.
2- اینکه مقصود از بقیة الله لقبی برای امام زمان علیه السلام باشد به اعتبار اینکه در روی زمین ثابت بوده و دوام وجودی دارد.
ابن سکیت می گوید: این جمله در جایی گفته می شود که انسان کسی را مراعات کرده و به انتظار او نشسته است.(893) با در نظر گرفتن این معنا حضرت مهدی علیه السلام را بقیة الله می گویند. از آن جهت که تحت رعایت خداوند بوده و به او مقام و شأنی داده که مردم انتظار فرج او را در کارهای خود داشته باشند.

312 : چرا وقتی عده ای امام زمان علیه السلام را می بینند از ابتدا او را نمی شناسند؟

ر پاسخ این سوال می گوییم:
اولا:
این طور نیست که تمام کسانی که به ملاقات حضرت مشرف شده اند در ابتدا حضرت را نشناخته اند، چه بسا افرادی که از همان ابتدا حضرت را شناخته و با او انس داشته اند همانند سید بحرالعلوم و مقدس ردبیلی و... .
ثانیا: هدف حضرت از ملاقات ها به طور عمده رفع گرفتاری از شیعیان است که این هدف با ملاقات ولو بدون شناخت، حاصل می شود.
ثالثا:
شناخته نشدن حضرت علیه السلام به جهت عدم انس است و معمولا در ملاقات های اول بوده که ضرت را نمی شناختند، زیرا قبلا او را ندیده بودند.
رابعا: گاهی انسان به جهت شوق زیاد و یا بی توجهی و یا توجه زیاد به کار خود است که از مخاطب خود غافل می شود و بعد از برآورده شدن حاجتش به فکر می افتد که این شخص چه کسی بود.
خامسا:
شناخته نشدن حضرت در عصر غیبت کبرا طبق مقتضای اصل اولی است، زیرا غیبت حضرت کلی است و قرار است که به جهت مصالحی حضرت ناشناخته بمانند.