فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

309 : چگونه می توان عشق به امام زمان علیه السلام را در دل مردم زنده کرد؟

جذب مردم خصوصا جوانان به امام زمان علیه السلام و زنده کرده عشق حضرت در دل آنها که در اقتدا و پیروی از او بسیار موثر است راه هایی دارد:
1- آنهایی را که می خواهند دلشان ظرف محبت و عشق به ولی خدا شود، از عقاید باطل پاک کنیم، و نیز نفس آنها را از صفات رذیله بزداییم، زیرا دل پاک می خواهد تا قابلیت و ظرفیت عشق و محبت به ولی الله اعظم را داشته باشد.
لذا بزرگان اخلاق در بحث سلوک اخلاقی گفته اند که سالک در مرحله اول باید تخلیه نفس کند و سپس خود را به محاسن اخلاقی متخلق سازد.
2- سعی کنیم تا حد امکان و آن قدری که از عهده ما بر می آید و طرف مقابل طرفیت و کشش دارد مقامات و کمالات و فضایل آقا امام زمان علیه السلام را برای او بازگو کنیم. برای او بگوییم که حضرت چه جایگاهی در عالم وجود دارد. چگونه از حالات مردم به اذن خدا مطلع است. چگونه مظهر رحمانیَّت خداوند است. چگونه به فکر شیعیان خود می باشد.
انسان ذاتا و فطرتا کمال دوست است و گرایش ذاتی به کمال و انسان کامل دارد. از طرفی اگر در انسان این عشق نسبت به کسی پیدا شد مطیع او می گردد و از آن جهت که مام زمان علیه السلام مردم را به خدا دعوت می کند، لذا با ایجاد عشق و محبت آن حضرت در قلوب مردم در حقیقت مردم به سوی خدا رهنمون می شوند.
می توان گفت که دعوت مردم به امام زمان علیه السلام و ایجاد عشق آن حضرت در قلوب آنها در حقیقت دعوت به سوی خدا و ایجاد عشق به خدا در قلوب مردم است.

310 : آیا امام زمان علیه السلام به تمام نقاط جهان سر می زنند؟

اصولا امام زمان علیه السلام از آن جهت که مظهر علم غیب خداوند است از همه جا و همه چیز اطلاع دارد و به عبارت دیگر امام زمان علیه السلام هر گاه که بخواهد همه چیز نزد او حاضر است و به تمام موضوعات خارجی اطلاع داشته و از آنها آگاهی دارد.
از طرفی دیگر حضرت علیه السلام مطابق مصالح خاص و عامی که هست گاهی از طرف خداوند متعال مامور به ملاقات و دستگیری از گرفتاران می شوند. گاهی احساس می کنند که باید به فلان مکان و نزد فلان شخص رفته و گرفتاری او را برطرف سازند، و گاهی در فلان سرزمین حاضر شده تا از اهالی آن دفع بلا گردد و گاهی شخص توجیه شده و هدایت گردد. لذا هر مکان و زمانی که مصلحت ببیند خود را در آنجا حاضر می کنند.

311 : معنای بقیة الله که از القاب حضرت است چیست؟

بقیه از بقای ضد فنا و نیستی است و در لغت به معنای ثبات و دوام آمده است. و بقیة الله یعنی باقی مانده خدا که در روی زمین ثابت است.
در دعای ندبه می خوانیم: أین بقیة الله التی لا تخلو من العترة الهادیة؛ کجاست باقی مانده خدا که از غیر عترت طاهر نیست.
در مقصود از این کلمه دو احتمال است:
1- اینکه مقصود از بقیة الله عنوان کلی بوده و اشاره به حجت خدا در روی زمین است که هرگز زمین از آن خالی نبوده و نخواهد بود و دائما باید در آن ثابت باشد. و انطباق آن بر امام زمان علیه السلام از باب انطباق کلی بر یک فرد آن در این زمان است.
2- اینکه مقصود از بقیة الله لقبی برای امام زمان علیه السلام باشد به اعتبار اینکه در روی زمین ثابت بوده و دوام وجودی دارد.
ابن سکیت می گوید: این جمله در جایی گفته می شود که انسان کسی را مراعات کرده و به انتظار او نشسته است.(893) با در نظر گرفتن این معنا حضرت مهدی علیه السلام را بقیة الله می گویند. از آن جهت که تحت رعایت خداوند بوده و به او مقام و شأنی داده که مردم انتظار فرج او را در کارهای خود داشته باشند.