فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

306 : امام زمان علیه السلام چگونه در عصر غیبت مردم را هدایت می کند؟

1- هدایت تشریعی: که به بیان احکام شرع و معارف الهی برای مردم است، این نوع هدایت غالبا با حضور امام در میان مردم تحصیل می گردد.
1- هدایت باطنی: که همان دستگیری از راه باطن و هدایت انسان از راه درون است. این نوع هدایت از آن جهت که نوعی تکوینی است احتیاج به حضور حضرت و ملاقات مردم با او ندارد بلکه با غیبت حضرت نیز امکان پذیر است و تمام کسانی که در آنها تحول و دگرگونی پیدا می شود و از راه درون به حق و حقیقت رهنمون می شوند با تصرفاتی است که از ناحیه امام زمان علیه السلام و به اراده و مشیت خداوند انجام می پذیرد.
3- برخی از انواع هدایت ها نیز هست که حضرت مهدی علیه السلام در حق شیعیانش انجام می دهد که متوقف بر حضور و ملاقات های مقطعی است، مثل هدایت گمشدگان و شفای بیماران و... .

307 : جشن های میلاد چه آثاری دارد؟

بر پایی مراسم و یادبود میلاد حضرت مهدی علیه السلام آثار و برکاتی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- هر ساله شیعیان در روزی خاص به یاد حضرت مهدی علیه السلام دور هم جمع شده با ابراز ارادتشان نسبت به حضرت یاد او را در دلها زنده می کنند.
2- برپایی جشن ها در روح و روان انسان اثر خاصی گذاشته و اعتقاد به وجود و ظهور حضرت را تثبیت خواهد کرد.
3- در جشن هایی که برگزار می گردد کمالات و فضایل آن حضرت تشریح و توضیح داده می شود، و در نتیجه مردم با تأسی به حضرت به خدا نزدیک تر می شوند.
4- در آن مجالس با اطعام و پخش شیرینی دل مردم را خشنود کرده و به ثواب اطعام می رسند و گروهی از این ضعفا از این مجالس بهره مادی نیز می برند.
5- این مراسم فرصت مناسبی است که مردم را به خدا و دستورات او دعوت نماییم.

308 : چگونه می توان دیدار صالحان با امام مهدی علیه السلام را اثبات نمود؟ سؤال فوق در حقیقت از دو جزء تشکیل شده است:

1- چگونه می توان ادعای کسانی که می گویند ما حضرت را ملاقات کرده ایم را به اثبات رساند؟
2- از کجا معلوم در ملاقاتی که با حضرت داشته اند خود ایشان را دیده اند؟
در مورد سؤال اول می گوییم: هر کسی که مدعی ملاقات است ما حرف او را نمی پذیریم مگر آنکه برای ما قرائن معتبر بر صدق قول او وجود داشته باشد.
یکی اینکه او فردی صدیق بوده و تاکنون هیچ گونه دروغ و عمل خلاف شرع و بی عدالتی از او دیده یا شنیده نشده است.
و دیگر اینکه: خبرهایی که می دهد همگی مطابق با واقع بوده همراه با اخبار غیبی است.
در مورد سوال دوم می گوییم: مدعیان راستین ملاقات با حضرت خود شواهد و قرائنی را ذکر کرده اند و معجزه و خبرهای غیبی را شنیده اند که همراه با ادعای اثبات وجود حضرت بوده و لذا یقین به ملاقات با حضرت پیدا کرده آن گاه خبر تشرف خود را برای ما نقل کرده اند.