فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

305 : چه کنیم که ایمانمان به وجود حضرت مهدی علیه السلام بیشتر شود؟

برای تقویت ایمان به وجود حضرت مهدی علیه السلام از راههایی می توان استفاده نمود:
1- بررسی ادله عقلی که می تواند عقل و فکر انسان را نسبت به وجود حضرت مهدی علیه السلام تقویت نماید.
2- بررسی آیات قرآنی و روایاتی که از آنها استفاده می شود که حضرت مهدی علیه السلام وجود دارد.
3- مطالعه احوال کسانی که به محضر مقدس حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا له الفداء مشرف شده اند، که این می تواند نقش به سزایی در تقویت قلوب انسان نسبت به وجود حضرت علیه السلام داشته باشد.
4- قرائت دعاهایی که در آن خطاب به حضرت شده و با او نجوا دارد که می تواند تأثیر به سزایی در اعتقاد انسان به وجود حضرت علیه السلام داشته باشد.

306 : امام زمان علیه السلام چگونه در عصر غیبت مردم را هدایت می کند؟

1- هدایت تشریعی: که به بیان احکام شرع و معارف الهی برای مردم است، این نوع هدایت غالبا با حضور امام در میان مردم تحصیل می گردد.
1- هدایت باطنی: که همان دستگیری از راه باطن و هدایت انسان از راه درون است. این نوع هدایت از آن جهت که نوعی تکوینی است احتیاج به حضور حضرت و ملاقات مردم با او ندارد بلکه با غیبت حضرت نیز امکان پذیر است و تمام کسانی که در آنها تحول و دگرگونی پیدا می شود و از راه درون به حق و حقیقت رهنمون می شوند با تصرفاتی است که از ناحیه امام زمان علیه السلام و به اراده و مشیت خداوند انجام می پذیرد.
3- برخی از انواع هدایت ها نیز هست که حضرت مهدی علیه السلام در حق شیعیانش انجام می دهد که متوقف بر حضور و ملاقات های مقطعی است، مثل هدایت گمشدگان و شفای بیماران و... .

307 : جشن های میلاد چه آثاری دارد؟

بر پایی مراسم و یادبود میلاد حضرت مهدی علیه السلام آثار و برکاتی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- هر ساله شیعیان در روزی خاص به یاد حضرت مهدی علیه السلام دور هم جمع شده با ابراز ارادتشان نسبت به حضرت یاد او را در دلها زنده می کنند.
2- برپایی جشن ها در روح و روان انسان اثر خاصی گذاشته و اعتقاد به وجود و ظهور حضرت را تثبیت خواهد کرد.
3- در جشن هایی که برگزار می گردد کمالات و فضایل آن حضرت تشریح و توضیح داده می شود، و در نتیجه مردم با تأسی به حضرت به خدا نزدیک تر می شوند.
4- در آن مجالس با اطعام و پخش شیرینی دل مردم را خشنود کرده و به ثواب اطعام می رسند و گروهی از این ضعفا از این مجالس بهره مادی نیز می برند.
5- این مراسم فرصت مناسبی است که مردم را به خدا و دستورات او دعوت نماییم.