فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

303 : به چه دلیل این زمان آخرالزمان است؟

در روایات اسلامی برای دوره آخرالزمان علایم و نشانه هایی ذکر شده که با تحقق این علایم و نشانه ها پی می بریم که هم اکنون در دوره آخرالزمان قرار داریم. اینک به برخی از این علایم و نشانه ها اشاره می کنیم:
1- گسترش ترس و ناامنی
امام باقر علیه السلام می فرماید: لا یقوم القائم الا علی خوف شدید...(885)؛ حضرت قائم علیه السلام قیام نمی کند مگر در دورانی پر از بیم و هراس.
و نیز فرمود: مهدی علیه السلام هنگامی قیام می کند که زمام کارهای جامعه در دست ستمکاران باشد.(886)
2-تهی شدن مساجد از هدایت
پیامبر صلی الله علیه و آله درباره وضعیت مساجد در آخرالزمان می فرماید: مساجدهم عامرة و هی خراب من الهوی(887)؛ مسجدهای آن زمان آباد و زیباست ولی از هدایت و ارشاد در آن خبری نیست.
3- سردی عواطف انسانی
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید: فلا الکبیر یرحم الصغیر و لا القوی یرحم الضعیف و حینئذ یأذن الله له بالخروج(888)؛ در آن روزگار بزرگترها به زیردستان و کوچکترها ترحم نمی کنند و قوی بر ضعیف ترحم نمی نماید. در آن هنگام خداوند به او [مهدی علیه السلام ] اذن قیام و ظهور می دهد.
4-گسترش فساد اخلاقی
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: قیامت برپا نمی شود تا آنکه زنی را در روز روشن و به طور آشکار گرفته در وسط راه به او تعدی می کنند و هیچ کس این کار را نکوهش نمی کند.
محمد بن مسلم می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا، قائم شما چه وقت ظهور خواهد کرد؟ امام فرمود: أذا تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال. و اکتفی الرجال بالرجال و النساء بالنساء(889)؛ هنگامی که مردها خود را شبیه زنان و زنان خود را شبیه مردان کنند. آن گاه که مردان به مردان اکتفا کرده و زنان به زنان اکتفا کنند.
5-آرزوی کمی فرزند
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: رستاخیز بر پا نمی شود تا آنکه که کسی پنج فرزند دارد و آرزوی چهار فرزند کند و آنکه چهار فرزند دارد می گوید کاش سه فرزند داشتم و صاحب سه فرزند آرزوی دو فرزند دارد و آنکه دو فرزند دارد آرزوی یک فرزند بنماید. و کسی که یک فرزند دارد آرزو کند که کاش فرزندی نداشت.(890)
6- مرگ های ناگهانی
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: قیامت بر پا نمی گردد تا اینکه مرگ سفید ظاهر شود. گفتند: ای رسول خدا مرگ سفید چیست؟ فرمود: مرگ ناگهانی.(891)
7- جنگ و کشتار
امام رضا علیه السلام فرمود: پیش از ظهور امام زمان کشتارهای پیاپی و بی وقفه رخ خواهد داد.(892)

304 : چگونه ممکن است که امام در میان ما باشد ولی او را نشناسیم؟

درباره کیفیت خفای مهدی علیه السلام در عصر غیبت کبرا دو نظریه است:
یکی اینکه شخص حضرت مخفی است (خفای شخص)، به این معنا که حضرت مهدی علیه السلام از ما دور بوده و در مکانی زندگی می کنند که هیچ کس به آن دسترسی ندارد.
دیگر اینکه شخص حضرت از ما مخفی نیست بلکه او در میان ما به سر می برد ولی عنوان او برای ما مخفی است (خفای عنوان)، به این معنا که او را می بینیم ولی به جا نمی آوریم و نمی توانیم تطبیق کنیم که این شخص که ما تاکنون او را دیده ایم همان امام زمان است. فعلا بحث در این جهت نداریم که قول حق کدام است ولی بنابر نظر خفای عنوان ممکن است که انسان اوصاف کسی را شنیده باشد و را مکرر مشاهده کرده باشد. ولی به جا نیاورده و تطبیق نکرده باشد. موضوع غیبت امام زمان علیه السلام نیز از همین قبیل است.

305 : چه کنیم که ایمانمان به وجود حضرت مهدی علیه السلام بیشتر شود؟

برای تقویت ایمان به وجود حضرت مهدی علیه السلام از راههایی می توان استفاده نمود:
1- بررسی ادله عقلی که می تواند عقل و فکر انسان را نسبت به وجود حضرت مهدی علیه السلام تقویت نماید.
2- بررسی آیات قرآنی و روایاتی که از آنها استفاده می شود که حضرت مهدی علیه السلام وجود دارد.
3- مطالعه احوال کسانی که به محضر مقدس حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا له الفداء مشرف شده اند، که این می تواند نقش به سزایی در تقویت قلوب انسان نسبت به وجود حضرت علیه السلام داشته باشد.
4- قرائت دعاهایی که در آن خطاب به حضرت شده و با او نجوا دارد که می تواند تأثیر به سزایی در اعتقاد انسان به وجود حضرت علیه السلام داشته باشد.