فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

غیبت کبرا

272 : عصر غیبت کبرا چه خصوصیات ویژه ای دارد؟

عصر غیبت کبرا زمانی است که با انتهای غیبت صغرا شروع شده است. انتهایی که توسط اعلان امام زمان علیه السلام در سال 329 هجری صورت گرفت. حضرت در نامه ای به علی بن محمد سمری از انتهای سفارت و شروع غیبت کبرا خبر داد.
عصر غیبت کبرا دارای شرایط و خصوصیاتی است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- مسلمانان در این عصر در ظاهر از رهبر و امام خود جدا شده اند، و او را نمی بینند و یا اگر می بینند او را نمی شناسند و این حکم کلی برای عموم شیعیان است، گر چه ممکن است برخی به جهت مصالحی مشرف به لقای حضرت شوند.
2- گسترش ظلم و ستم در روی زمین، نیز از ویژگی های عصر غیبت کبرا است و با این ویژگی بین این زمان و عصر حکومت اسلامی در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تمییز داده می شود.
3- تاکید الهی بر امتحان امت اسلامی در عصر غیبت کبرا زیرا در این عصر مردم با مشکلات بیشتری رو ه رو خواهند بود از قبیل:
الف: گسترش فساد و فحشا در جامعه اسلامی و جهان.
ب: انواع فشارهای سیاسی و مشکلات که در راه پذیرش حق و ایمان است.
ج:
مواجهه انسان با انواع شبهات در وجود امام زمان علیه السلام.
در نتیجه مشاهده می کنیم که امامان علیه السلام تاکید فراوانی بر این موضوع مهم داشته اند. همان گونه که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده که فرمود: اذا فقد الخامس من ولد السابع، فالله الله فی ادیانکم لا یزیلکم عنها احد، یا بنی! انه لابد لصاحب هذا الامر من غیبة حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول به، انا هی محنة من الله عزوجل امتحن الله بها خلقه...(828)؛ هر گاه پنجمین از اولاد هفتمین مفقود شد، پس خدا را، خدا را در ادیانتان، مواظب باشید که معتقدات شما را زایل نکنند. ای فرزندم! به طور حتم برای صاحب این امر غیبتی است به حدی که معتقدان به آن از این امر رجوع می کنند، و این محنتی است که خداوند به واسطه آن خلقش را امتحان می کند....

273 : غیبت حضرت مهدی علیه السلام به چه کیفیتی است؟

در رابطه با کیفیت غیبت حضرت دو نظریه است:
1- نظریه خفای شخص: یعنی اینکه وجود حضرت از دید مردم مخفی است. دلیل این نظریه روایاتی است که از طرق اهل بیت علیه السلام رسیده است.
امام رضا علیه السلام فرمود: لا یری جسمه...(829)؛ جسم او دیده نمی شود....
امام صادق علیه السلام فرمود: ... الخامس من ولد السابع یغیب عنکم شخصه...(830)؛ ... پنجمین از اولاد هفتمین، شخصش از شما غایب خواهد شد....
2- نظریه خفای عنوان: به این معنا که مردم او را می بینند ولی هرگز به عنوان مهدی موعود به او آشنایی پیدا نمی کنند. دلیل بر این نظریه نیز روایت محمد بن عثمان عمری است که فرمود: والله ان صاحب هذا الامر لیحضر الموسم کل سنة فیری الناس و یعرفهم و یرونه و لا یعرفونه(831)؛ به خدا سوگند! همانا صاحب این امر در موسم حج هر سال حاضر می شود مردم را می بیند و آنها را نیز می شناسد و نیز مردم او را می بینند ولی نمی شناسند.