فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

253 : آیا روایتی که تصریح به سفارت عثمان بن سعید دارد، ضعیف السند نیست؟

احمد کاتب می گوید: روایتی که نص صریح در اعلام امام عسکری علیه السلام بر سفارت عثمان بن سعید از طرف امام مهدی علیه السلام است از حیث سند ضعیف می باشد؛ زیرا در سند آن، جعفر بن محمد بن مالک فرازی است که نجاشی و ابن الغضائری او را تکذیب نموده اند.
پاسخ :
1- جعفر بن محمد بن مالک را شیخ طوسی رحمة الله علیه توثیق نموده است. و تضعیف او از کتاب ابن الغضائری منشا شده که این کتاب نزد مشهور علمای امامیه به اثبات نرسیده است.
2- شیخ طوسی رحمة الله علیه در کتاب الغیبة به سند اعلایی از بزرگان طایفه از احمد بن اسحاق قمی مسأله توکیل نایب دوم و پدرش را روایت کرده است.(726)
3- شیعه در مسأله امامت و سفارت دقت زیادی به کار برده و به مجرد ادعای شخصی بر سفارت حرف او را تصدیق نمی کرده است، و لذا با مدعیان دروغین سفارت شدیدا به مقابله پرداخته است.

254 : آیا موضوع غیبت امام زمان علیه السلام ساخته عثمان بن سعید است؟

برخی می گویند موضوع غیبت امام زمان علیه السلام ساخته برخی از اصحاب خصوصا عثمان بن سعید (نایب اول امام زمان علیه السلام) است.
پاسخ : اول کسی که به موضوع غیبت امام زمان علیه السلام اشاره کرد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سپس امیر المومنین علیه السلام و سایر امامان بوده است. آنان غیبت او را پیش بینی کرده و وقوع آن را به مردم گوشزد کرده اند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: سوگند به خدایی که مرا برای بشارت برانگیخت، قائم فرزندان من بر طبق عهدی که به او می رسد غایب می شود، به طوری که بیشتر مردم خواهند گفت: خداوند به آل محمد نیازی ندارد و دیگران در اصل تولد او شک می کنند، پس هر کس زمان غیبت را درک کرد باید دینش را نگهداری کند...(727)
اصبغ بن نباته از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده که فرمود: آگاه باشید که آن جناب به طوری غایب می شود که شخص نادان خواهد گفت خدا به آل محمد احتیاجی ندارد.(728)
امام صادق علیه السلام فرمود اگر خبر غیبت امام خود را شنیدید انکار نکنید.(729)
لذا موضوع غیبت امام زمان علیه السلام آن چنان بین شیعیان شایع و رایج بود که شعرا در شعرهایشان و مولفان در کتاب ها به آن پرداخته اند. از جمله کسانی که قبل از ولادت امام زمان علیه السلام در مورد غیبت حضرت مهدی علیه السلام تألیف داشته اند عبارتند از:
1- علی بن حسن بن محمد طائی طاطری از اصحاب موسی بن جعفر علیهماالسلام.(730)
2- علی بن عمر اعرج کوفی از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام.(731)
3- ابراهیم بن صالح از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام.(732)
4- حسن بن علی بن ابی حمزه معاصر امام رضا علیه السلام.(733)
5- عباس بن هشام ناشری اسدی از اصحاب امام رضا علیه السلام.(734)
6- علی بن حسن بن فضال از اصحاب امام هادی و عسکری علیهماالسلام.(735)
7- فضل بن شاذان نیشابوری از اصحاب آن دو امام علیهماالسلام.(736)

255 : سفیر دوم امام زمان علیه السلام چه کسی بوده و چه موقعیتی داشته است؟

ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عَمْری بعد از وفات پدرش همان گونه که امام عسکری علیه السلام تصریح نموده بود به مقام سفارت نایل شد. آن حضرت به جماعت قمی ها فرمود: اشهدوا علی أن عثمان بن سعید وکیلی و أن أبنه محمد وکیل أبنی مهدیکم(737)؛ شهادت دهید بر من که عثمان بن سعید وکیل من است و نیز فرزند او محمد وکیل فرزندم مهدی شماست.
و نیز سفارت او با نص و تصریح پدرش به امضا رسید.(738)
او نزد شیعیان عصر خود مورد وثوق و معروف به امانت داری بود. و هیچ یک از امامیه در این مطلب شک نداشتند. چگونه شک کنند در حالی که امام عسکری علیه السلام در حق او و پدرش فرمود: العمری و ابنه ثقتان(739)؛ عمری و فرزندش مورد وثوقند....
و نیز امام مهدی علیه السلام او را مورد تأیید خود قرار داد و فرمود: لم یزل ثقتنا فی حیاة الاب رضی الله عنه(740)؛ تو در زمان حیات پدر دائما مورد وثوق ما بودی....
وی در حدود پنجاه سال به نحو احسن وظایف خود را به خوبی انجام داد تا آنکه در جمادی الاولی سال 305 یا 304 هجری به رحمت ایزد پیوست.(741)
محمد بن عثمان بیشتر از دیگر سفیران در این پست و مقام به خدمت پرداخت. کتاب هایی در فقه تألیف کرده که از امام عسکری و حضرت مهدی علیهم السلام و پدرش عثمان بن سعید و از امام هادی علیه السلام اخذ نموده است.(742) او به ارشاد امام مهدی علیه السلام از زمان مرگش اطلاع داشته است و لذا برای خود قبری را آماده نموده بود.(743) بعد از وفات در کنار قبر پدرش به خاک سپرده شد.