فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

246 : آیا امام رضا علیه السلام از غیبت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟

صدوق رحمة الله علیه به سندش از امام رضا علیه السلام نقل کرده که فرمود: الرابع من ولدی ابن سیدة الاماء یطهر الله به الارض من کل جور و یقدسها من کل ظلم، و هو الذی یشک الناس فی ولادته و هو صاحب الغیبتة قبل خروجه...(705)؛ ... چهارمین از اولاد من که فرزند بهترین زنان است خداوند به واسطه او زمین را از هر ظلمی پاک و پیراسته خواهد نمود و او کسی است که مردم در ولادتش شک خواهند کرد و اوست صاحب غیبت قبل از خروجش....
و نیز به دعبل فرمود: ... یا دعبل! الامام بعدی محمد ابنی و بعد محمد ابنه علی و بعد علی ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجة المنتظر فی غیبته...(706)؛ ... ای دعبل! امام بعد از من محمد فرزند من است. و بعد از محمد فرزندش علی و بعد از علی فرزندش حسن و بعد از حسن فرزندش حجت قائم است. کسی که در غیتبش به انتظار او می نشیند....

247 : آیا امام جواد علیه السلام از غیبت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟

عبدالعظیم حسنی می گوید: من بر آقایم محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب علیه السلام وارد شدم به قصد اینکه از او درباره قائم سؤال کنم که آیا او مهدی است یا دیگری، حضرت ابتدائا فرمود: ... یا اباالقاسم! ان القائم منا هو المهدی الذی یجب ان ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره و هو الثالث من ولدی...(707)؛ ای اباالقاسم! همانا قائم از ما همان مهدی است که واجب است در غیبتش انتظار او را کشیده و هنگام ظهورش از او اطاعت شود و او سومین از اولاد من است....
صقر بن ابی دلف می گوید: به امام جواد علیه السلام عرض کردم: چرا قائم را منتظر خوانند؟ فرمود: ... لان اله غیبتة تکثر ایامها و یطول أمدها فینتظر خروجه المخلصون و ینکره المرتابون...(708)؛ زیرا برای او غیبتی است که روزهایش زیاد و مدتش طولانی خواهد بود. مخلصین در انتظار خروج او به سر خواهند برد، و شک کنندگان او را انکار خواهند کرد....

248 : آیا امام هادی علیه السلام از غیبت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟

صدوق رحمة الله علیه به سندش از ابی هاشم داوود بن قاسم جعفری نقل می کند که از ابوالحسن (امام هادی علیه السلام) شنیدم که می فرمود: ... و من بعدی الحسن ابنی فکیف للناس بالخلف من بعده؟ قال: فقلت: و کیف ذاک یا مولای؟! قال: لانه لا یری شخصه و لا یحل ذکره باسمه...(709)؛ جانشین بعد از من فرزندم حسن است، پس چگونه است شما را به خلف بعد از خلف؟ عرض کردم: چگونه، خداوند مرا فدایت گرداند؟ حضرت فرمود: زیرا شخصش دیده نمی شود و حلال نیست که نامش برده شود....