فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

245 : آیا امام کاظم علیه السلام از غیبت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟

امام کاظم علیه السلام فرمود: اذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله فی ادیانکم لا یزیلنکم احد عنها، ا بنی! انه لابد لصاحب هذا الامر من غیبتة...(701)؛ هنگامی که پنجمین از اولاد هفتمین مفقود شد پس خدا را خدا را در ادیانتان، کسی شما را از آن جدا نکند، ای فرزندم! همانا به طور حتم برای صاحب این امر غیبتی است....
یونس بن عبدالرحمن می گوید: من بر موسی بن جعفر علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا آیا شما قائم به حق می باشید؟ فرمود: انا القائم باحق و لکن القائم الذی یطهر الارض من أعدآء الله عزوجل و یملاها عدلا کما ملئت جورا و ظلما هو الخامس من ولدی له غیبة یطول أمدها خوفا علی نفسه...(702)؛ من قائم به حقم، ولی قائمی که زمین را از دشمنان خداوند عزوجل پاک کرده و آن را پر از عدالت خواهد نمود آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد همان پنجمین نفر از اولاد من است برای او غیبتی طولانی است زیرا بر جان او خطر است....
و نیز در بیان قول خداوند متعال و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة(703) فرمود: النعمه الظاهرة الامام الظاهر و الباطنة الامام الغائب فقلت له: و یکون فی الائمة من یغیب؟ قال: نعم، یغیب عن ابصار الناس شخصه و لا یغیب عن قلوب المومنین ذکره و هو الثانی عشر منا...(704)؛ نعمت ظاهر امام ظاهر و نعمت باطن امام غایب است. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: آیا در میان ائمه کسی غایب می شود؟ فرمود: آری شخصش از چشمان مردم غایب می گردد ولی از قلوب مومنان غایب نمی گردد و او دوازدهمین از ما می باشد....

246 : آیا امام رضا علیه السلام از غیبت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟

صدوق رحمة الله علیه به سندش از امام رضا علیه السلام نقل کرده که فرمود: الرابع من ولدی ابن سیدة الاماء یطهر الله به الارض من کل جور و یقدسها من کل ظلم، و هو الذی یشک الناس فی ولادته و هو صاحب الغیبتة قبل خروجه...(705)؛ ... چهارمین از اولاد من که فرزند بهترین زنان است خداوند به واسطه او زمین را از هر ظلمی پاک و پیراسته خواهد نمود و او کسی است که مردم در ولادتش شک خواهند کرد و اوست صاحب غیبت قبل از خروجش....
و نیز به دعبل فرمود: ... یا دعبل! الامام بعدی محمد ابنی و بعد محمد ابنه علی و بعد علی ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجة المنتظر فی غیبته...(706)؛ ... ای دعبل! امام بعد از من محمد فرزند من است. و بعد از محمد فرزندش علی و بعد از علی فرزندش حسن و بعد از حسن فرزندش حجت قائم است. کسی که در غیتبش به انتظار او می نشیند....

247 : آیا امام جواد علیه السلام از غیبت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟

عبدالعظیم حسنی می گوید: من بر آقایم محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب علیه السلام وارد شدم به قصد اینکه از او درباره قائم سؤال کنم که آیا او مهدی است یا دیگری، حضرت ابتدائا فرمود: ... یا اباالقاسم! ان القائم منا هو المهدی الذی یجب ان ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره و هو الثالث من ولدی...(707)؛ ای اباالقاسم! همانا قائم از ما همان مهدی است که واجب است در غیبتش انتظار او را کشیده و هنگام ظهورش از او اطاعت شود و او سومین از اولاد من است....
صقر بن ابی دلف می گوید: به امام جواد علیه السلام عرض کردم: چرا قائم را منتظر خوانند؟ فرمود: ... لان اله غیبتة تکثر ایامها و یطول أمدها فینتظر خروجه المخلصون و ینکره المرتابون...(708)؛ زیرا برای او غیبتی است که روزهایش زیاد و مدتش طولانی خواهد بود. مخلصین در انتظار خروج او به سر خواهند برد، و شک کنندگان او را انکار خواهند کرد....