فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

244 : آیا امام صادق علیه السلام از غیبت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟

امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود: الخامس من ولد السابع یغیب عنکم شخصه(697)؛ پنجمین از اولاد هفتمین کسی است که شخصش از شما غایب خواهد شد.
و نیز فرمود: اما والله لیغیبن عنکم مهدیکم حتی یقول الجاهل منکم ما لله فی آل محمد حاجة(698)؛ آگاه باشید به خدا سوگند که مهدی شما از بین شما غایب خواهد شد تا اینکه جاهل از شما می گوید: خداوند احتیاجی به آل محمد ندارد....
و نیز فرمود: ان الغیبة ستقع بالسادس من ولدی و هو الثانی عشر من الائمه الهداة بعد رسول الله صلی الله علیه و آله اولهم امیر المومنین علی بن ابی طالب و آخرهم القائم بالحق بقیة الله فی الارض...(699)؛ ...همانا غیبت در ششمین از فرزندانم واقع خواهد شد.و او دوازدهمین از امامان هدایت بعد از رسول خداست که اول آنها امیر المومنین علی بن ابی طالب و آخر آنها قائم به حق بقیة الله در روی زمین است....
و نیز فرمود: ان اللقائم غیبة قبل ان یقوم(700)؛ همانا برای قائم غیبتی قبل از قیام است.

245 : آیا امام کاظم علیه السلام از غیبت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟

امام کاظم علیه السلام فرمود: اذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله فی ادیانکم لا یزیلنکم احد عنها، ا بنی! انه لابد لصاحب هذا الامر من غیبتة...(701)؛ هنگامی که پنجمین از اولاد هفتمین مفقود شد پس خدا را خدا را در ادیانتان، کسی شما را از آن جدا نکند، ای فرزندم! همانا به طور حتم برای صاحب این امر غیبتی است....
یونس بن عبدالرحمن می گوید: من بر موسی بن جعفر علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا آیا شما قائم به حق می باشید؟ فرمود: انا القائم باحق و لکن القائم الذی یطهر الارض من أعدآء الله عزوجل و یملاها عدلا کما ملئت جورا و ظلما هو الخامس من ولدی له غیبة یطول أمدها خوفا علی نفسه...(702)؛ من قائم به حقم، ولی قائمی که زمین را از دشمنان خداوند عزوجل پاک کرده و آن را پر از عدالت خواهد نمود آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد همان پنجمین نفر از اولاد من است برای او غیبتی طولانی است زیرا بر جان او خطر است....
و نیز در بیان قول خداوند متعال و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة(703) فرمود: النعمه الظاهرة الامام الظاهر و الباطنة الامام الغائب فقلت له: و یکون فی الائمة من یغیب؟ قال: نعم، یغیب عن ابصار الناس شخصه و لا یغیب عن قلوب المومنین ذکره و هو الثانی عشر منا...(704)؛ نعمت ظاهر امام ظاهر و نعمت باطن امام غایب است. راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: آیا در میان ائمه کسی غایب می شود؟ فرمود: آری شخصش از چشمان مردم غایب می گردد ولی از قلوب مومنان غایب نمی گردد و او دوازدهمین از ما می باشد....

246 : آیا امام رضا علیه السلام از غیبت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟

صدوق رحمة الله علیه به سندش از امام رضا علیه السلام نقل کرده که فرمود: الرابع من ولدی ابن سیدة الاماء یطهر الله به الارض من کل جور و یقدسها من کل ظلم، و هو الذی یشک الناس فی ولادته و هو صاحب الغیبتة قبل خروجه...(705)؛ ... چهارمین از اولاد من که فرزند بهترین زنان است خداوند به واسطه او زمین را از هر ظلمی پاک و پیراسته خواهد نمود و او کسی است که مردم در ولادتش شک خواهند کرد و اوست صاحب غیبت قبل از خروجش....
و نیز به دعبل فرمود: ... یا دعبل! الامام بعدی محمد ابنی و بعد محمد ابنه علی و بعد علی ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجة المنتظر فی غیبته...(706)؛ ... ای دعبل! امام بعد از من محمد فرزند من است. و بعد از محمد فرزندش علی و بعد از علی فرزندش حسن و بعد از حسن فرزندش حجت قائم است. کسی که در غیتبش به انتظار او می نشیند....