فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

237 : برای غیبت امام مهدی علیه السلام چه زمینه سازی از جانب امامان انجام گرفت؟

موضوع غیبت امام تجربه جدیدی برای امت بود، تجربه ای که به این مقدار از غیبت هرگز هیچ امتی به چشم خود ندیده بود، لذا امت و جامعه شیعی احتیاج مبرم به زمینه سازی برای ورود به آن داشت. به همین جهت اهل بیت علیهم السلام و حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله همگی به طور مکرر به موضوع غیبت کبرا نیز به جهت زمینه سازی و ایجاد انس در بین مردم برای ورود به غیبت کبرا بوده است.

238 : آیا رسول اکرم صلی الله علیه و آله خبر از غیبت امام زمان علیه السلام داده است؟

آری، در بسیاری از روایات به این موضوع اشاره شده است؛ ابن عباس در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: ...و جعل من صلب الحسین ائمة یقومون بأمری و نحفظون وصیتی التاسع منهم قائم اهل بیتی و مهدی امتی اشبه الناس بی فی شمائله و اقواله و افعاله. یظهر بعد غیبة طویلة و حیرة مضلة فیعلن امر الله و یظهر دین الله جل و عز...(686)؛ ...و از صلب حسین امامانی قرار داد که به امر من قیام کرده و وصیت مرا حفظ خواهند نمود. نهمین از آنها قائم اهل بیت من و مهدی امت من است او شبیه ترین مردم به من در شمایل و اقوال و افعال است. بعد از غیبتی طولانی و حیرتی گمراه کننده ظهور خواهد کرد آن گاه امر خدا را اعلان کرده و دین او را ظاهر خواهد نمود....
امام علی علیه السلام نیز از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: ثم یغیب عنهم امامهم ما شاءالله و یکون له غیبتان أحداهما أطول من الاخری...(687)؛ آن گاه امامشان از میان آنها تا هر زمان که خدا خواهد غایب خواهد شد. و برای او دو غیبت مقرر شده که یکی از آن دو از دیگری طولانی تر است....
جابر بن عبدالله انصاری از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: وللقائم من ولدک غیبة؟ قال: أی و ربی. ثم قرأ هذه الایة: و لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین(688)(689)؛ آیا برای قائم از اولاد تو غیبت است؟ فرمود: آری به خدا سوگند. آن گاه این آیه را قرائت نمود: و لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین.

239 : آیا امام علی علیه السلام به غیبت حصرت مهدی علیه السلام اشاره کرده است؟

آری، در بسیاری از روایات به آن اشاره نموده است از جمله؛
صدوق رحمة الله علیه در حدیثی به سند خود از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده که فرمود: للقائم منا غیبة امرها طویل کأنی بالشیعة یجولون جولان النعم فی غیبته یطلبون المرعی فلا یجدونه الا فمن ثبت منهم علی دینه ولم یقس قلبه لطول أمد غیبة امامه فهو معی فی درجتی یوم القیامة...(690)؛ برای قائم از ما غیبتی است که زمان و مدت آن طولانی خواهد بود. گویا شیعه را می بینم که به مانند گوسفندان متحیر و سرگردان به دنبال چراگاه می گردد ولی آن را نمی یابد. آگاه باشید هر کس که در آن زمان بر دین خود ثابت قدم باشد و قلبش به جهت طولانی شدن مدت غیبت سخت نشود او با من و در مرتبه من در روز قیامت خواهد بود...