فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

211 : شاهد بر خلق در هر زمان دارای چه صفاتی باید باشد؟

از آیات قرآن استفاده می شود که شاهد بر امت حجت معصوم باید دارای صفاتی چند باشد:
1- از جنس بشر باشد: شهیدا من انفسهم.
2- در هر زمان یکی باشد زیرا از صیغه مفرد استفاده شده است: شهیدا.
3- دارای احاطه علمی باشد.
4- دارای علم به کتاب باشد: خداوند متعال می فرماید: و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب(630)؛ و کافران بر تو اعتراض کنند که تو رسول خدا نیستی بگو تنها گواه بین من و شما خدا و کسانی که نزدشان علم کتاب است خواهد بود.
ابو سعید خدری می گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره این آیه سؤال کردم که مقصود به آن کیست؟ فرمود: آن برادرم علی بن ابی طالب است.(631)

212 : آیه نذیر چگونه دلالت بر وجود امام زمان علیه السلام دارد؟

خداوند متعال می فرماید: و أن من امة الا خلا فیها نذیر(632)؛ و هر امتی در گذشته انذارکننده ای داشته است.
از آیه فوق به خوبی استفاده می شود که در هر زمانی باید در میان مردم حجت خدا و هادی علی الاطلاق موجود باشد.
امام باقر علیه السلام فرمود: ای گروه شیعه خداوند تبارک و تعالی می فرماید: و ان من امة الا خلا فیها نذیر. عرض شد: ای ابا جعفر مگر نذیر بر این امت محمد نیست؟ حضرت فرمود: ...صدقت فهل کان نذیر و هو حی من البعثة فی اقطار الارض...(633)؛ ...آری راست می گویی آیا محمد در زمان حیاتش انذارکننده از زمان بعثت برای همه مناطق نبود؟....
در تفسیر علی بن ابراهیم در ذیل آیه فوق می خوانیم: ...لکل زمان امام...(634)؛ ...و برای هر زمانی امامی است....

213 : آیه هدایت چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟

خداوند متعال می فرماید و ممن خلقنا امة یهدون بالحق و به یعدلون(635)؛ و از جمله کسانی که آفریدیم فرقه ای به حق هدایت می یابند و به حق بر می گردند.
فخر رازی در ذیل آیه فوق در تفسیرش از جبائی نقل کرده که: این آیه دلالت دارد بر اینکه هیچ زمانی خالی از کسی که قیام و عمل به حق کرده و مردم را به آن هدایت کند نیست.(636)
میرزا محمد مشهدی در تفسیر کنزالدقائق می گوید: آیه دلالت دارد بر اینکه در هر قرنی یک نفر معصوم وجود دارد زیرا مفاد آن این است که هادین و عادلین بعضی از خلقند نه تمام آنها و هر کسی که معصوم نیست هادی و عادل کلی نیست.(637)
عبدالله بن سنان می گوید از امام صادق علیه السلام درباره آیه: و ممن خلقنا امة...؛ سؤال کردم؟ حضرت فرمود: هم الائمة(638)؛ مقصود از آیه ائمه است.