فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

210 : آیات شهادت چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟

در آیات بسیاری اشاره شده که خداوند در میان هر امتی کسی را به عنوان شاهد قرار داده تا در روز قیامت بر آنها احتجاج کند. اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
الف) فکیف أذا جئنا من کل امة بشهید و جئنا بک علی هولاء شهیدا(623)؛ چگونه است حال در روز محشر آن گاه که از هر طایفه ای گواهی آوریم و تو را ای پیامبر بر آنان گواه خواهیم.
ب) و یوم نبعث من کل امة شهیدا ثم لا یوذن للذین کفروا و لا هم یستعتبون(624)؛ و آن روز را که ما از هر امتی شاهدی برانگیزیم آن گاه به کافران اجازه سخن داده نشود و توبه آنان نیز پذیرفته نگردد.
ج) و یوم نبعث فی کل امة شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هولاء(625)؛ روزی که ما در هر امتی از میان خودشان گواهی بر آنان برانگیزیم و تو را ای محمد بر این امت گواه آوریم.
از این آیات به خوبی استفاده می شود که در هر زمان و برای هر امتی خداوند افرادی معصوم از خطا و اشتباه قرار داده است تا در روز قیامت به اعمال آنان گواهی دهند. کسی که قرار است شاهد بر اعمال امت باشد نباید در شهادتش اشتباه کند و نیز باید احاطه علمی بر همه اعمال امت داشته باشد. اینان کسانی اند که در امر هدایت بشر حجت خدا در روی زمینند.
فخر رازی در ذیل آیه و نزعنا من کل امة شهیدا(626)؛ و [در آن روز ]از هر امتی گواهی برمی گزینیم. می گوید: آنان شاهدانی هستند که در هر زمان بر مردم شهادت می دهند که از جمله آنها انبیا هستند.(627)
و نیز در ذیل آیه یوم نبعث فی کل امة شهیدا(628)؛ روزی را که از هر امتی گواهی بر آنان بر می انگیزیم. می گوید: هر جمعی که در دنیا به وجود می آید لازم است که کسی به عنوان شاهد در میان آنها وجود داشته باشد. شاهد در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله خود حضرت بود به دلیل آیه: و کذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا(629)؛ و نیز لازم است که در هر زمان بعد از رسول، شاهدی در میان امت باشد.
از اینجا به خوبی روشن می شود که هر عصری خالی از شاهد بر امت نیست و آن شهید باید از خطا مصون باشد وگرنه احتیاج به شاهد دیگری است و در نتیجه به بی نهایت منتهی خواهد شد که این باطل است.

211 : شاهد بر خلق در هر زمان دارای چه صفاتی باید باشد؟

از آیات قرآن استفاده می شود که شاهد بر امت حجت معصوم باید دارای صفاتی چند باشد:
1- از جنس بشر باشد: شهیدا من انفسهم.
2- در هر زمان یکی باشد زیرا از صیغه مفرد استفاده شده است: شهیدا.
3- دارای احاطه علمی باشد.
4- دارای علم به کتاب باشد: خداوند متعال می فرماید: و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب(630)؛ و کافران بر تو اعتراض کنند که تو رسول خدا نیستی بگو تنها گواه بین من و شما خدا و کسانی که نزدشان علم کتاب است خواهد بود.
ابو سعید خدری می گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره این آیه سؤال کردم که مقصود به آن کیست؟ فرمود: آن برادرم علی بن ابی طالب است.(631)

212 : آیه نذیر چگونه دلالت بر وجود امام زمان علیه السلام دارد؟

خداوند متعال می فرماید: و أن من امة الا خلا فیها نذیر(632)؛ و هر امتی در گذشته انذارکننده ای داشته است.
از آیه فوق به خوبی استفاده می شود که در هر زمانی باید در میان مردم حجت خدا و هادی علی الاطلاق موجود باشد.
امام باقر علیه السلام فرمود: ای گروه شیعه خداوند تبارک و تعالی می فرماید: و ان من امة الا خلا فیها نذیر. عرض شد: ای ابا جعفر مگر نذیر بر این امت محمد نیست؟ حضرت فرمود: ...صدقت فهل کان نذیر و هو حی من البعثة فی اقطار الارض...(633)؛ ...آری راست می گویی آیا محمد در زمان حیاتش انذارکننده از زمان بعثت برای همه مناطق نبود؟....
در تفسیر علی بن ابراهیم در ذیل آیه فوق می خوانیم: ...لکل زمان امام...(634)؛ ...و برای هر زمانی امامی است....