فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

وجود امام مهدی علیه السلام از دیدگاه قرآن

207 : از آیات سوره قدر چگونه وجود امام زمان علیه السلام استفاده می شود؟

از سوره قدر به خوبی استفاده می شود که ملائکه شب قدر در هر سال به جهت هر کاری بر زمین فرود می آیند.
انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادریک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر(606)؛ ما آن [قرآن ] را در شب قدر نازل کردیم. و تو چه میدانی شب قدر چیست؟! شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای [تقدیر] هر کاری نازل می شوند. شبی است سرشار از سلامت [و برکت و رحمت ]تا طلوع سپیده.
در سوره دخان نیز به این موضوع اشاره شده است. آنجا که می فرماید: حم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم(607)؛ حم. سوگند به این کتاب روشنگر. که ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیم. ما همواره انذار کننده بوده ایم. در آن شب هر امری بر اساس حکمت [الهی ] تدبیر و جدا می گردد.
ماه رمضان تا روز قیامت تکرار می شود و در نتیجه لیلةالقدر نیز تا روز قیامت استمرار دارد پس نزول ملائکه و روح نیز در هر شب قدر تکرار می شود. سوال این است: ملائکه و روح که در هر سال شب قدر بر زمین فرود می آیند بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله بر چه کسی وارد می شوند؟ با تامل و دقت پی می بریم که در هر زمان باید امامی کامل و معصوم وجود داشته باشد تا محل نزول ملائکه و روح گردد. امام باقر علیه السلام فرمود: یا معشر الشیعة! خاصموا بسورة
((
نا
ان
زلناه تفلجوا، فوالله أنها لحجة الله تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و أنها لسیدةدینکم و أنها لغایة علمنا. یا معشر الشیعة! خاصموا بحم والکتاب المبین فأِنها لولاة الامر خاصة بعد الرسول الله صلی الله علیه و آله(608)؛ ای جماعت شیعه با خصم خود به سوره انا انزلناه محاجه کنید که پیروز خواهید شد، پس سوگند به خدا که این سوره از برای حجت خداوند تبارک و تعالی بعد از رسول است این سوره همانا مدرک دین شما و نهایت علم ما است. ای جماعت شیعه با آیه حم. و الکتاب المبین... بحث کنید؛ زیرا این آیات اختصاص به والیان امر بعد رسول خدا دارد....
و نیز فرمود: و ایم الله! ان من صدق بلیلة القدر، لیعلم أنها لنا خاصة...(609)؛ به خدا سوگند همانا هر کس تصدیق کند لیلة القدر را علم پیدا می کند که از برای ما است....
امام امیر المومنین علیه السلام به ابن عباس فرمود: ان لیلة القدر فی کل سنة و انه ینزل فی تلک الیلة امر السنة و ان لذلک الامر ولاة بعد رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت: من هم؟ فقال: انا و أحد عشر من صلبی ائمة محدثون...(610)؛ همانا در هر سال لیلة القدر است، در آنشب امر یک سال نازل می شود. برای آن والیانی است بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله. ابن عباس می گوید عرض کردم: آنان چه کسانی هستند. حضرت فرمود: من و یازده نفر از صلب من که همگی امام و محدثند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله به اصحاب خود فرمود: آمنوا بلیلة القدر، أنها تکون لعلی بن ابی طالب و لولده الاحد عشر من بعده(611)؛ به لیلة القدر ایمان آوردید؛ زیرا برای علی بن ابی طالب و یازده فرزند بعد از اوست.

208 : از آیه امام چگونه وجود امام زمان علیه السلام استفاده می شود؟

خداوند متعال در سوره اسراء می فرماید: یوم ندعوا کل اناس بأمامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم و لا یظلمون فتیلا(612)؛ روزی که هر گروهی را به توسط امامشان می خوانیم کسانی که نامه عملشان به دست راستشان داده شود آن را با شادی و سرور می خوانند و به قدر رشته شکاف هسته خرمایی به آنان ستم نمی شود.
مفاد آیه این است که از هر کس در روز قیامت، از امام به حق سؤال می شود، اگر معترف و معتقد به آن بوده رستگار خواهد شد و نامه عملش را به دست راست او می دهند. لذا باید در هر زمانی امامی واجب الاطاعة وجود داشته باشد. امامی که بدون معرفت و متابعت از او فلاح و رستگاری هرگز در قیامت برای انسان نخواهد بود و لذا در روایات می خوانیم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من مات لا یعرف امامه مات میتة جاهلیة(613)؛ هر کس بمیرد در حالی که امامش را نشناخته به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.
از آنجا که وظیفه هر شخصی متابعت از حق و حقیقت است پس باید در هر زمانی امام به حق و حقیقت موجود باشد تا مردم با اراده و اختیار او را به عنوان رهبر خود برگزینند و با پیروی از او از جمله اصحاب یمین گردند.
از آنجا که لوح محفوظ یکی است و اختصاص به طایفه ای دون طایفه ای دیگر ندارد لذا نمی توان لفظ امامهم در آیه را حمل بر لوح محفوظ نمود.
و نیز ممکن نیست که مقصود به کلمه امام در آیه، کتاب هر قوم باشد زیرا آیه شامل همه انسان ها از اول خلقت تا آخر خلقت است در حالی که اولین کتاب مشتمل بر شریعت، کتاب نوح است و قبل از او کتابی این چنین بر مردم نازل نشده است.
سیوطی به سندش از رسول خدا صلی الله علیه و آله در ذیل آیه فوق نقل کرده که فرمود: یدعی کل قوم بامام زمانهم و کتاب ربهم و سنة نبیهم(614)؛ هر قومی به امام زمانش و کتاب پروردگارش و سنت پیامبرش محشور خواهد شد.
و نیز از ابن عباس نقل کرده که مقصود به امام در آیه شریفه فوق امام هدایت و امام ضلالت است.(615)
کلینی از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: لما نزلت هذه الآیة: یوم ندعو کل اناس بامامهم قال المسلمون یا رسول الله! ألست امام الناس کلهم اجمعین؟ قال: فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: أنا رسول الله الی الناس اجمعین ولکن سیکون من بعدی ائمة علی الناس من الله من اهل بیتی یقومون فی الناس فیکذبون(616)؛ زمانی که آیه (یوم ندعو کل اناس بامامهم) نازل شد مسلمانان عرض کردند: ای رسول خدا آیا شما امام همه مردم نیستی. حضرت فرمود: من فرستاده خدا به سوی همه مردمم ولی زود است که بعد از من امامانی از اهل بیتم بیایند، آنان در بین مردم قیام خواهند نمود ولی تکذیب می شوند...
بشر بن غالب از امام صادق علیه السلام درباره آیه یوم ندعو... سؤال کرد، حضرت فرمود: امام دعا الی هدی فاجابوه، و امام دعا الی ضلالة فاجابوا الیها، هولاء فی الجنة و هولاء فی النار و هو قوله عزوجل: فریق فی الجنة و فریق فی السعیر (617)؛ امامی است که مردم را به هدایت دعوت کرده و مردم نیز او را اجابت نموده اند. و امامی است که مردم را به ضلالت دعوت کرده و او را اجابت نموده اند. آنان در بهشت و اینان در دوزخند. و این است قول خداوند عزوجل (فریق فی الجنة و فریق فی السعیر).