فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

158 : آیا علمای انساب به ولادت فرزند امام عسکری علیه السلام اعتراف نموده اند؟

آری، گروهی از آنان معترفند که برای امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی به نام محمد و با القاب: حجت و مهدی و... متولد شده است. اینک به اسامی برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- نسابه سهل بن عبدالله بن داوود بن سلیمان بخاری، که معاصر عصر غیبت صغرا می زیسته است.(493)
2- سید عمری، نسابه مشهور در قرن پنجم هجری.(494)
3- فخر رازی شافعی، نسابه قرن پنجم.(495)
4- نسابه قرن ششم مروزی ازورقانی.(496)
5- نسابه جمال الدین احمد معروف به ابن عنبه.(497)
6- نسابه ابوالحسن محمد حسین یمانی صنعانی زیدی، نسابه قرن یازدهم.(498)
7- محمد امین سویدی.(499)
8- محمد ویس حیدری سوری.(500)
9- علامه نسابه سید محمد بن حسین بن عبدالله حسینی سمرقندی مدنی.(501)
10- شریف انس کتبی حسنی در تعلیقه بر کتاب تحفة المطالب.(502)
11- علامه نسابه سید محمد بن احمد بن حمید الدین نجفی(503)
12- علامه نسابه شریف انس کتبی حسنی.(504)

159 : آیا جعفر عموی امام مهدی علیه السلام منکر ولادت ایشان بوده است؟

جعفر اگر چه انکار چنین مطلبی را داشته است، ولی از جهاتی نمی توان به انکار او توجه نمود:
1- با ادله متقن ولادت حضرت مهدی علیه السلام به اثبات رسیده است.
2- اتفاق امت بر آن است که جعفر معصوم نبوده است، بلکه از جمله مردم عادی بوده که در او احتمال گمراهی و یا سهو و اشتباه رواست. همان گونه که برخی از فرزندان یعقوب به گمراهی کشیده شدند.
3- از برخی اخبار استفاده می شود که جعفر به سبب انحراف و گمراهی که داشت ادعای دروغین عدم ولادت فرزند برای امام عسکری علیه السلام نمود.
4- نهایت چیزی را که از روی احتیاط می توان گفت اینکه: از آنجا که او کشش و قابلیت و تحمل خبر ولادت حضرت مهدی علیه السلام را نداشته امام عسکری علیه السلام فرزندش را به او نشان نداده است. و لذا از آن بی اطلاع بوده است.

160 : چرا جعفر به دروغگو معروف شده است؟

در توقیعی که از ناحیه مقدسه صادر شد حضرت اشاره به جعفر کرده، می فرمایند:
... و قد ادعی هذا المبطل المفتری علی الله الکذب بما ادعاه، فلا ادری بایة حالة هیی له رجاء ان یتم دعواه، ابفقه فی دین الله؟ فوالله ما یعرف حلالا من حرام و لا یفرق بین خطاء و صواب...(505)؛
... به طور حتم این شخص مبطل و تهمت زننده به خدا است و در آنچه می گوید ادعای دروغ و کذب نموده است، نمی دانم که به کدامین حالت امید دارد که ادعای خود را تمام نماید؟ آیا به فهم در دین خدا؟ به خدا سوگند که او حلال را از حرام نمی شناسد و اشتباه و صحیح را تشخیص نمی دهد....
از این توقیع استفاده می شود اول کسی که به جعفر لقب دروغگو داد خود حضرت بوده است و بعد از آن این عنوان بر او شهرت یافت برخی نیز وجه توصیف او را به دروغگو به جهت تمییز بین او و امام جعفر صادق علیه السلام می دانند.