فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

156 : چه کسانی در مدت پنج سال آخر حیات امام عسکری علیه السلام امام زمان علیه السلام را دیده اند؟

در مورد این سؤال می توان به اسامی عده ای اشاره کرد:
1- محمد بن عثمان عمری با چهل نفر.(468)
2- ابوهارون.(469)
3- یعقوب بن منقوش.(470)
4- عمرو اهوازی.(471)
5- حکیمه دختر امام جواد علیه السلام.(472)
6- محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر.(473)
7- ابو نصر ظریف خادم.(474)
8- ابوعلی بن مطهر.(475)
9- عقید خادم و اسماعیل بن علی نوبختی.(476)
10- نسیم، خادم امام عسکری علیه السلام.(477)
11- اصحاب امام عسکری علیه السلام.(478)
12- مردی از فارس.(479)
13- ابو عمرو.(480)
14- ابراهیم بن عبده نیشابوری و خادمش.(481)
15- رشیق صاحب مادرای.(482)
16- کامل بن ابراهیم مدنی.(483)
17- احمد بن اسحاق قمی.(484)

157 : چه کسانی در عصر غیبت صغرا حضرت را ملاقات نموده اند؟

جماعت بسیاری در عصر غیبت صغرا به ملاقات حضرت شرفیاب شده اند که به اسامی برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- محمد بن عثمان عمری.(485)
2- طریف و ابونصر.(486)
3- ازدی.(487)
4- ابراهیم بن ادریس.(488)
5- ابی عبدالله بن صالح.(489)
6- ابراهیم بن مهزیار.(490)
7- محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر.(491)
و دیگران.
مرحوم مجلسی در روایتی اسامی 265 نفر از کسانی که در عصر غیبت صغرا به ملاقات حضرت شرفیاب شده اند را نام برده است.(492)

158 : آیا علمای انساب به ولادت فرزند امام عسکری علیه السلام اعتراف نموده اند؟

آری، گروهی از آنان معترفند که برای امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی به نام محمد و با القاب: حجت و مهدی و... متولد شده است. اینک به اسامی برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- نسابه سهل بن عبدالله بن داوود بن سلیمان بخاری، که معاصر عصر غیبت صغرا می زیسته است.(493)
2- سید عمری، نسابه مشهور در قرن پنجم هجری.(494)
3- فخر رازی شافعی، نسابه قرن پنجم.(495)
4- نسابه قرن ششم مروزی ازورقانی.(496)
5- نسابه جمال الدین احمد معروف به ابن عنبه.(497)
6- نسابه ابوالحسن محمد حسین یمانی صنعانی زیدی، نسابه قرن یازدهم.(498)
7- محمد امین سویدی.(499)
8- محمد ویس حیدری سوری.(500)
9- علامه نسابه سید محمد بن حسین بن عبدالله حسینی سمرقندی مدنی.(501)
10- شریف انس کتبی حسنی در تعلیقه بر کتاب تحفة المطالب.(502)
11- علامه نسابه سید محمد بن احمد بن حمید الدین نجفی(503)
12- علامه نسابه شریف انس کتبی حسنی.(504)