فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

155 : چه کسانی هنگام ولادت حضرت مهدی علیه السلام او را زیارت کرده اند؟

اسامی پنج نفر را در این مورد می توان نام برد:
1- حکیمه دختر امام جواد علیه السلام.(464)
2- زن قابله.(465)
3 و 4- نسیم و ماریه.(466)
5- کنیز امام عسکری علیه السلام.(467)

156 : چه کسانی در مدت پنج سال آخر حیات امام عسکری علیه السلام امام زمان علیه السلام را دیده اند؟

در مورد این سؤال می توان به اسامی عده ای اشاره کرد:
1- محمد بن عثمان عمری با چهل نفر.(468)
2- ابوهارون.(469)
3- یعقوب بن منقوش.(470)
4- عمرو اهوازی.(471)
5- حکیمه دختر امام جواد علیه السلام.(472)
6- محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر.(473)
7- ابو نصر ظریف خادم.(474)
8- ابوعلی بن مطهر.(475)
9- عقید خادم و اسماعیل بن علی نوبختی.(476)
10- نسیم، خادم امام عسکری علیه السلام.(477)
11- اصحاب امام عسکری علیه السلام.(478)
12- مردی از فارس.(479)
13- ابو عمرو.(480)
14- ابراهیم بن عبده نیشابوری و خادمش.(481)
15- رشیق صاحب مادرای.(482)
16- کامل بن ابراهیم مدنی.(483)
17- احمد بن اسحاق قمی.(484)

157 : چه کسانی در عصر غیبت صغرا حضرت را ملاقات نموده اند؟

جماعت بسیاری در عصر غیبت صغرا به ملاقات حضرت شرفیاب شده اند که به اسامی برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- محمد بن عثمان عمری.(485)
2- طریف و ابونصر.(486)
3- ازدی.(487)
4- ابراهیم بن ادریس.(488)
5- ابی عبدالله بن صالح.(489)
6- ابراهیم بن مهزیار.(490)
7- محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر.(491)
و دیگران.
مرحوم مجلسی در روایتی اسامی 265 نفر از کسانی که در عصر غیبت صغرا به ملاقات حضرت شرفیاب شده اند را نام برده است.(492)