فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

153 : مورخان شیعه در مورد تاریخ ولادت حضرت مهدی علیه السلام چه گفته اند؟

مورخان شیعه در مورد تاریخ ولادت حضرت مهدی علیه السلام به طور اتفاق آن را در سال 255 هجری دانسته اند. اینک به اسامی برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- کلینی رحمة الله علیه.(456)
2- شیخ مفید رحمة الله علیه.(457)
3- اربلی رحمة الله علیه.(458)
4- شیخ طوسی رحمة الله علیه.(459)
5- کفعمی رحمة الله علیه.(460)
6- طبرسی رحمة الله علیه.(461)
7- علامه مجلسی رحمة الله علیه.(462)
8- شیخ بهایی رحمة الله علیه.(463)

154 : حکم کسی که ایمان به ولادت امام مهدی علیه السلام ندارد چیست؟

از آنجا که ولادت و وجود حضرت مهدی علیه السلام مبنای شیعه در طول تاریخ بوده و به تعبیری ضرورت مذهب به حساب می آمده است و لذا اجماع شیعه از عوام و خواص بر آن بوده است، بدین جهت کسی که منکر ولادت و وجود امام مهدی علیه السلام است از تشیع و جامعه شیعی خارجی می شود، گر چه برای خود ادله ای وهمی ذکر کند زیر امر ضروری خود بهترین دلیل بر اثبات آن است.
بلکه بالاترین از این مطابق رای متقدمین و متاخرین از علمای امامیه که امامت را از اصول دین می دانند، کسی که منکر امامت و وجود امام معصوم در برهه ای از زمان باشد از دین خارج است، گر جه در ظاهر حکم به اسلام او می شود، همان گونه که چنین حکمی درباره اهل سنت صادق است.

155 : چه کسانی هنگام ولادت حضرت مهدی علیه السلام او را زیارت کرده اند؟

اسامی پنج نفر را در این مورد می توان نام برد:
1- حکیمه دختر امام جواد علیه السلام.(464)
2- زن قابله.(465)
3 و 4- نسیم و ماریه.(466)
5- کنیز امام عسکری علیه السلام.(467)