فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

128 : آیا امام هادی علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

صقر بن ابی دلف می گوید: از امام هادی علیه السلام شنیدم که می فرمود: الامام بعدی الحسن و بعد الحسن ابنه القائم الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما(412)؛ امام بعد از من حسن و بعد از حسن فرزندش قائم است، کسی که زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد.
داوود بن قاسم جعفری می گوید: از امام ابوالحسن هادی علیه السلام شنیدم که می فرمود: الخلف من عدی الحسن، فکیف بکم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولم؟ جعلنی الله فداک! فقال: انکم لاترون شخصه و لا یحل لکم ذکر اسمه...(413)؛ جانشین بعد از من فرزندم حسن است. پس چگونه است شما را به جانشین بعد از او؟ عرض کردم: چطور؟ خداوند مرا فدای تو گرداند! فرمود: زیرا شما شخص او را نمی بینید و نام بردن اسم او بر شما حلال نیست....

129 : آیا امام عسکری علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

آری، در روایات زیادی به این موضوع اشاره شده است:
موسی به جعفر بن وهب بغدادی می گوید: از امام عسکری علیه السلام شنیدم که می فرمود: کانی بکم و قد اختلفتم بعدی فی الخلف منی اما ان المقر بالائمة بعد رسول الله المنکر لولدی کمن اقر بجمیع انبیاء الله و رسله ثم انکر بنبوة محمد رسول الله صلی الله علیه و آله...(414)؛ گویا شما را می بینم که بعد از من در جانشین من اختلاف خواهید نمود آگاه باشید همانا کسی که اقرار به امامان بعد از رسول خدا کند ولی منکر فرزندم باشد همانند کسی است که اقرار به جمیع انبیا و رسولان داشته باشد ولی نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله را انکار کند....
عثمان بن سعید عمری می گوید: از امام عسکری علیه السلام سؤال شد در حالی که من نزد او بودم درباره روایتی که از آباء او نقل شده که زمین خالی از حجت خدا بر خلقش تا روز قیامت نخواهد بود و همانا کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است؟ حضرت فرمود: ان هذا حق کما أن النهار حق. فقیل له: یابن رسول الله فمن الحجه و الامام بعدک؟ فقال: ابنی محمد و هو الامام و الحجة بعدی من مات و لم یعرفه مات میتة جاهلیة...(415)؛ این حق است همان گونه که روز حق است. به حضرت عرض شد: ای فرزند رسول خدا حجت و امام بعد از شما کیست؟ فرمود: فرزندم محمد امام و حجت بعد از من است هر کس بمیرد در حالی که او را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است...
احمد بن اسحاق می گوید: از امام حسن عسکری علیه السلام شنیدم که می فرمود: الحمد لله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی أرانی الخلف من بعدی أشبه الناس برسول الله صلی الله علیه و آله خلقا و خلقا...(416)؛ ستایش مخصوص خداوندی است که مرا از دنیا خارج نکرد تا اینکه جانشین بعد از مرا به من نشان داد او شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله از حیث خلقت و اخلاق است...

13 : چرا هیچ یک از امامان علیه السلام هویت شخصی حضرت مهدی علیه السلام را بیان نکرده اند؟

اولا:
تا آنجا که ممکن بود هر یک از معصومین علیهم السلام از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله گرفته تا امام عسکری علیه السلام در صدد تشخیص هویت حضرت مهدی علیه السلام برآمده اند، همان گونه ه از روایات ذکر شده استفاده شد.
ثانیا:
همان گونه که از بسیاری روایات استفاده می شود موقعیت حضرت مهدی علیه السلام از جهت سیاسی بسیار خطیر بوده است، زیرا حاکمان ظلم و جور از آنجا که می دانستند او با ظلم و بی عدالتی در سطح گسترده مقابله می کند و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد، لذا از ابتدا در صدد مقابله شدید با او بر آمده بودند.
به همین جهت، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نیز با احتیاط تمام با نشر قضیه ولادت حضرت برخورد می کردند، تا از طرفی زمینه سازی اعتقاد ولادت آن حضرت را بیان کرده باشند و از طرف دیگر کاری نکنند که جان آن حضرت در خطر افتد.