فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

125 : آیا امام کاظم علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

یونس بن عبدالرحمن می گوید: بر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: یابن رسول الله! أنت القآئم بالحق؟! قال: أنا القآئم بالحق ولکن القآئم الذی یطهر الارض من أعدآء الله و یملاها عدلا و قسطا کما ملئت جورا، هو الخامس من ولدی، له غیبة یطول أمدها...(406)؛ ای فرزند رسول خدا! آیا شما قائم به حقید؟ حضرت فرمود: من قائم به حقم، ولی قائمی که زمین را از دشمنان خدا پاک می کند و آن را از عدل و داد پر می نماید آن طوری که از جور پر شده باشد پنجمین نفر از اولاد من است برای او غیبتی است که مدت آن طولانی خواهد بود....
و نیز صدوق به سندش از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده که فرمود: اذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله فی ادیانکم...(407)؛ هر گاه که پنجمین فرزند از فرزندان امام هفتم غایب شد خدا را، خدا را در دین هایتان....

126 : آیا امام رضا علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

حسین بن خالد در حدیثی می گوید: به امام رضا علیه السلام عرض شد: و من القائم منکم اهل البیت؟ قال: الرابع من ولدی ابن سیدة الاماء یطهر الله به الارض من کل جور، و یقدسها من کل ظلم، و هو الذی یشک الناس فی ولدته و هو صاحب الغیبة قبل خروجه(408)؛ قائم از شما اهل بیت کیست؟ حضرت فرمود: چهارمین از اولادم، فرزند بهترین زنان، خداوند به واسطه او زمین را از هر گونه ظلم و جور پاک و مقدس خواهد کرد. و اوست کسی که مردم در ولادت او شک کنند و او کسی است که قبل از خروجش غیبت خواهد نمود...
دعبل خزاعی می گوید: قصیده ای را برای مولایم امام علی بن موسی الرضا علیه السلام انشاء کردم. هنگامی که به این اشعار رسیدم:
خروج امام لا محالة واقع - یقوم علی اسم الله و البرکات
یمیز فینا کل حق و باطل - و یجزی علی النعماء و النقمات
خروج امام به طور حتم واقع خواهد شد. او که بر اسم خدا و برکات قیام خواهد کرد. در بین ما هر حق و باطلی را تمییز خواهد داد و بر نعمت ها و مصیبتها جزا خواهد داد.
بکی الرضا علیه السلام بکاءا شدیدا ثم رفع راسه الی فقال لی: یا خزاعی نطق روح القدس علی لسانک بهذین البیتین فهل تدری من هذا الامام و متی یقوم؟ فقلت: لا یا مولای الا انی سمعت بخروج امام منکم یطهر الارض من الفساد و یملاها عدلا. فقال: یا دعبل الامام بعدی محمد ابنی و بعد محمد ابنه علی و بعد علی ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر فی غیبته المطاع فی ظهوره...(409)؛ امام رضا علیه السلام گریه شدیدی کرد پس سرش را به سوی من بلند کرد. آن گاه فرمود: ای خزاعی روح القدس بر زبان تو به نطق درآمد. آیا می دانی که این امام کیست و کی قیام می کند. عرض کردم: خیر ای مولای من جز آنکه شنیده ام که امامی از شما خروج خواهد کرد و زمین را از فساد پاک خواهد نمود و پر از عدل و داد خواهد نمود. حضرت فرمود: همانا امام بعد از من فرزندم محمد است و بعد از محمد فرزندش علی و بعد از علی فرزندش حسن و بعد از حسن فرزندش حجت قائم است، او کسی است که در غیبتش منتظر و در هنگام ظهورش مطاع خواهد بود....

127 : آیا امام جواد علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

آری، در حدود 90 حدیث از امام جواد علیه السلام اشاره به ولادت حضرت مهدی علیه السلام شده است. صدوق به سندش از عبدالعظیم حسنی نقل کرده که فرمود: من بر محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شدم و می خواستم تا از قائم سؤال کنم که آیا او مهدی است یا شخص دیگر؟ حضرت در ابتدا فرمود: یا اباالقاسم ان القائم منا هو المهدی الذی یجب ان ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره و هو الثالث من ولدی(410)؛ ای اباالقاسم همانا قائم از ما مهدی است که واجب است در غیبت او به انتظار نشسته شود و در ظهورش اطاعت شود و او سومین از اولاد من است.
صدوق رحمة الله علیه به سندش از صقر بن ابی دلف نقل کرده که از امام جواد علیه السلام شنیدم که می فرمود: الامام بعدی ابنی علی، امره امری و قوله قولی و طاعته طاعتی و الامام بعده ابنه حسن امره امر ابیه و قوله قول ابیه و طاعته طاعة ابیه. ثم سکت فقلت له: یابن رسول الله! فمن الامام بعد الحسن؟ فبکی علیه السلام بکاءا شدیدا، ثم قال: ان من بعد الحسن ابنه القائم الحق المنتظر...(411)؛ امام بعد از من فرزندم علی است، امر او امر من و قول او قول من و طاعت او طاعت من است و امام بعد از او فرزندش حسن است. امر او امر پدرش، و قول او قول پدرش، و طاعت او طاعت پدرش می باشد. آن گاه ساکت شد. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا امام بعد از حسن کیست؟ امام گریه شدیدی کرد سپس فرمود: همانا بعد از حسن فرزندش قائم به حق منتظر است....