فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

124 : آیا امام صادق علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

آری، صدوق به سندش در حدیث مفصلی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: ... ستقع بالسادس من ولدی و هو الثانی عشر من الائمه الهداة بعد رسول الله صلی الله علیه و آله أولهم أمیر المومنین علی بن أبی طالب و آخرهم القآئم بالحق بقیة الله فی الارض و صاحب الزمان...(403)؛
... همانا زود است که ششمین فرزند من غایب شود و او دوازدهمین نفر از امامان هدایت گر بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله است که اول آنان امیرالمومنین و آخر آنها قائم بحق بقیةالله در روی زمین و صاحب الزمان است....
و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: من أقر بجمیع الائمة و جحد المهدی کان کمن أقر بجمیع الانبیآء و جحد محمدا صلی الله علیه و آله نبوته. فقیل له: یابن رسول الله؛ فمن المهدی من ولدک؟ قال: الخامس من ولد السابع یغیب عنکم شخصه و لا یحل لکم تسمیته(404)؛ هر کس به جمیع ائمه اقرار کند ولی مهدی را انکار کند مثل کسی است که اقرار به جمیع انبیا کرده ولی محمد صلی الله علیه و آله را انکار کرده است. به حضرت عرض شد: ای فرزند رسول خدا! چه کسی از فرزندان تو مهدی است؟ فرمود: پنجمین از اولاد هفتم، کسی که از شما غایب می شود و نام بردن او بر شما حلال نیست.
و نیز در حدیثی از ابی بصیر نقل می کند که فرمود: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: و من القآئم منکم اهل البیت؟ فقال: یا أبابصیر! هو الخامس من ولد ابنی موسی ذلک ابن سیدة الاماء یغیب غیبة یرتاب فیها المبطلون ثم یظهره الله عزوجل فیفتح علی یده مشارق الارض و مغاربها...(405)؛ ای فرزند رسول خدا! قائم از شما اهل بیت کیست؟ حضرت فرمود: ای ابابصیر! او پنجمین فرزند از اولاد فرزندم موسی است، او فرزند بهترین زنان است، غیبتی دارد که در آن اهل باطل شک خواهند کرد، آن گاه خداوند عزوجل او را ظاهر کرده و به دست او مشرق ها و مغرب های زمین را فتح خواهد نمود....

125 : آیا امام کاظم علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

یونس بن عبدالرحمن می گوید: بر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: یابن رسول الله! أنت القآئم بالحق؟! قال: أنا القآئم بالحق ولکن القآئم الذی یطهر الارض من أعدآء الله و یملاها عدلا و قسطا کما ملئت جورا، هو الخامس من ولدی، له غیبة یطول أمدها...(406)؛ ای فرزند رسول خدا! آیا شما قائم به حقید؟ حضرت فرمود: من قائم به حقم، ولی قائمی که زمین را از دشمنان خدا پاک می کند و آن را از عدل و داد پر می نماید آن طوری که از جور پر شده باشد پنجمین نفر از اولاد من است برای او غیبتی است که مدت آن طولانی خواهد بود....
و نیز صدوق به سندش از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده که فرمود: اذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله فی ادیانکم...(407)؛ هر گاه که پنجمین فرزند از فرزندان امام هفتم غایب شد خدا را، خدا را در دین هایتان....

126 : آیا امام رضا علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

حسین بن خالد در حدیثی می گوید: به امام رضا علیه السلام عرض شد: و من القائم منکم اهل البیت؟ قال: الرابع من ولدی ابن سیدة الاماء یطهر الله به الارض من کل جور، و یقدسها من کل ظلم، و هو الذی یشک الناس فی ولدته و هو صاحب الغیبة قبل خروجه(408)؛ قائم از شما اهل بیت کیست؟ حضرت فرمود: چهارمین از اولادم، فرزند بهترین زنان، خداوند به واسطه او زمین را از هر گونه ظلم و جور پاک و مقدس خواهد کرد. و اوست کسی که مردم در ولادت او شک کنند و او کسی است که قبل از خروجش غیبت خواهد نمود...
دعبل خزاعی می گوید: قصیده ای را برای مولایم امام علی بن موسی الرضا علیه السلام انشاء کردم. هنگامی که به این اشعار رسیدم:
خروج امام لا محالة واقع - یقوم علی اسم الله و البرکات
یمیز فینا کل حق و باطل - و یجزی علی النعماء و النقمات
خروج امام به طور حتم واقع خواهد شد. او که بر اسم خدا و برکات قیام خواهد کرد. در بین ما هر حق و باطلی را تمییز خواهد داد و بر نعمت ها و مصیبتها جزا خواهد داد.
بکی الرضا علیه السلام بکاءا شدیدا ثم رفع راسه الی فقال لی: یا خزاعی نطق روح القدس علی لسانک بهذین البیتین فهل تدری من هذا الامام و متی یقوم؟ فقلت: لا یا مولای الا انی سمعت بخروج امام منکم یطهر الارض من الفساد و یملاها عدلا. فقال: یا دعبل الامام بعدی محمد ابنی و بعد محمد ابنه علی و بعد علی ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر فی غیبته المطاع فی ظهوره...(409)؛ امام رضا علیه السلام گریه شدیدی کرد پس سرش را به سوی من بلند کرد. آن گاه فرمود: ای خزاعی روح القدس بر زبان تو به نطق درآمد. آیا می دانی که این امام کیست و کی قیام می کند. عرض کردم: خیر ای مولای من جز آنکه شنیده ام که امامی از شما خروج خواهد کرد و زمین را از فساد پاک خواهد نمود و پر از عدل و داد خواهد نمود. حضرت فرمود: همانا امام بعد از من فرزندم محمد است و بعد از محمد فرزندش علی و بعد از علی فرزندش حسن و بعد از حسن فرزندش حجت قائم است، او کسی است که در غیبتش منتظر و در هنگام ظهورش مطاع خواهد بود....