فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

123 : آیا امام باقر علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

مسعودی در اثبات الوصیة به سند خود از علی بن ابی حمزه نقل کرده که فرمود: من با ابو بصیر بودم و با ما نیز یکی از موالیان امام باقر علیه السلام بود. او برای ما نقل کرد که از امام باقر علیه السلام شنیده که فرمود: منا اثنی عشر محدثا، السابع من ولی القآئم...(402)؛ از ما دوازده محدث است، هفتمین بعد از من قائم است....

124 : آیا امام صادق علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

آری، صدوق به سندش در حدیث مفصلی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: ... ستقع بالسادس من ولدی و هو الثانی عشر من الائمه الهداة بعد رسول الله صلی الله علیه و آله أولهم أمیر المومنین علی بن أبی طالب و آخرهم القآئم بالحق بقیة الله فی الارض و صاحب الزمان...(403)؛
... همانا زود است که ششمین فرزند من غایب شود و او دوازدهمین نفر از امامان هدایت گر بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله است که اول آنان امیرالمومنین و آخر آنها قائم بحق بقیةالله در روی زمین و صاحب الزمان است....
و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: من أقر بجمیع الائمة و جحد المهدی کان کمن أقر بجمیع الانبیآء و جحد محمدا صلی الله علیه و آله نبوته. فقیل له: یابن رسول الله؛ فمن المهدی من ولدک؟ قال: الخامس من ولد السابع یغیب عنکم شخصه و لا یحل لکم تسمیته(404)؛ هر کس به جمیع ائمه اقرار کند ولی مهدی را انکار کند مثل کسی است که اقرار به جمیع انبیا کرده ولی محمد صلی الله علیه و آله را انکار کرده است. به حضرت عرض شد: ای فرزند رسول خدا! چه کسی از فرزندان تو مهدی است؟ فرمود: پنجمین از اولاد هفتم، کسی که از شما غایب می شود و نام بردن او بر شما حلال نیست.
و نیز در حدیثی از ابی بصیر نقل می کند که فرمود: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: و من القآئم منکم اهل البیت؟ فقال: یا أبابصیر! هو الخامس من ولد ابنی موسی ذلک ابن سیدة الاماء یغیب غیبة یرتاب فیها المبطلون ثم یظهره الله عزوجل فیفتح علی یده مشارق الارض و مغاربها...(405)؛ ای فرزند رسول خدا! قائم از شما اهل بیت کیست؟ حضرت فرمود: ای ابابصیر! او پنجمین فرزند از اولاد فرزندم موسی است، او فرزند بهترین زنان است، غیبتی دارد که در آن اهل باطل شک خواهند کرد، آن گاه خداوند عزوجل او را ظاهر کرده و به دست او مشرق ها و مغرب های زمین را فتح خواهد نمود....

125 : آیا امام کاظم علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

یونس بن عبدالرحمن می گوید: بر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: یابن رسول الله! أنت القآئم بالحق؟! قال: أنا القآئم بالحق ولکن القآئم الذی یطهر الارض من أعدآء الله و یملاها عدلا و قسطا کما ملئت جورا، هو الخامس من ولدی، له غیبة یطول أمدها...(406)؛ ای فرزند رسول خدا! آیا شما قائم به حقید؟ حضرت فرمود: من قائم به حقم، ولی قائمی که زمین را از دشمنان خدا پاک می کند و آن را از عدل و داد پر می نماید آن طوری که از جور پر شده باشد پنجمین نفر از اولاد من است برای او غیبتی است که مدت آن طولانی خواهد بود....
و نیز صدوق به سندش از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده که فرمود: اذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله فی ادیانکم...(407)؛ هر گاه که پنجمین فرزند از فرزندان امام هفتم غایب شد خدا را، خدا را در دین هایتان....