فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

121 : آیا امام حسین علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

صدوق رحمة الله علیه به سندش از امام حسین علیه السلام نقل کرده که فرمود: فی التاسع من ولدی سنة من یوسف و سنة من موسی بن عمران و هو قآئمنا اهل البیت یصلح الله تبارک و تعالی أمره فی لیلة واحدة(398)؛ در نهمین از فرزندانم سنتی از یوسف و سنتی از موسی بن عمران علیه السلام است. او قائم ما اهل بیت است. خداوند متعال امر او را در یک شب اصلاح خواهد نمود.
و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود: قآئم هذه الامة هو التاسع من ولدی و هو صاحب الغیبة و هو الذی یقسم میراثه و هو حی(399)؛ قائم این امت همان نهمین از فرزندان من است و اوست صاحب غیبت. و اوست کسی که میراث او در حالی که زنده است تقسیم می شود.
عبدالرحمن بن سلیط از امام حسین علیه السلام نقل کرده که فرمود: و منا اثنی عشر مهدیا، اولهم أمیر المومنین علی بن أبی طالب و آخرهم التاسع من ولدی و هو القآئم بالحق، یحیی الله به الارض بعد موتها...(400)؛ از ما دوازده مهدی است که اول آنها امیرالمومنین علی بن ابی طالب و آخر آنها نهمین از فرزندانم می باشد، و اوست امام قائم به حق که خداوند زمین را به واسطه او بعد از هلاکتش زنده خواهد گردانید....

122 : آیا امام سجاد علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

فرزند امام زین العابدین از حضرت سؤال کرد: یا أبة! ولم سمیته الباقر؟ قال: فتبسم و ما رایته یتبسم قبل ذلک... ثم قال: یا بنی! ان الامامة فی ولده الی أن یقوم قآئمنا علیه السلام فیملأها قسطا و عدلا، کما ملئت ظلما و جورا و أنه الامام و أبو الائمة، معدن الحلم و موضع العلم یبقره بقرا والله لهو اشبه الناس برسول الله صلی الله علیه و آله فقلت: فکم الائمة بعده؟ قال: سبعة و منهم المهدی الذی یقوم بالدین فی آخرالزمان(401)؛ ای پدر! چرا برادرم را باقر نامیدی؟ ایشان تبسمی فرمودند که من پیش از آن چنین ندیده بودم سپس حضرت فرمود: ای فرزندم! همانا امامت در اولاد او خواهد بود تا قائم ما قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید، همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد و اوست امام، پدر امامان، معدن حلم و موضع علم، علم را خواهد شکافت. به خدا سوگند! هر آینه او شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله است عرض کردم: امامان بعد از او چند نفرند؟ فرمود: هفت نفر که از میان آنها مهدی است که در آخرالزمان به دین قیام خواهد کرد.

123 : آیا امام باقر علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

مسعودی در اثبات الوصیة به سند خود از علی بن ابی حمزه نقل کرده که فرمود: من با ابو بصیر بودم و با ما نیز یکی از موالیان امام باقر علیه السلام بود. او برای ما نقل کرد که از امام باقر علیه السلام شنیده که فرمود: منا اثنی عشر محدثا، السابع من ولی القآئم...(402)؛ از ما دوازده محدث است، هفتمین بعد از من قائم است....