فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

119 : آیا حضرت علی علیه السلام از ولادت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟

اصبغ بن نباته می گوید: أتیت أمیر المومنین علیه السلام فوجدته متفکرا ینکت فی الارض، فقلت: یا أمیر المومنین! ما لی أراک متفکرا تنکت فی الارض، ارغبة منک فیها؟ فقال: لا والله ما رغبت فیها و لا فی الدنیا یوما قط، ولکنی فکرت فی مولود یکون من ظهری الحادی عشر من ولدی، و هو المهدی الذی یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما، تکون له غیبة و حیرة یضل فیها اقوام و یهتدی فیها آخرون...(396)؛ خدمت امیر المومنین علیه السلام رسیدم، دیدم که در فکر فرو رفته و با چوب دستی بر زمین می زند. عرض کردم: ای امیرالمومنین! چه شده که شما را متفکر می بینم و چوب در زمین فرو می برید، آیا در آن رغبتی پیدا کرده اید؟ حضرت فرمود: نه به خدا سوگند من حتی یک روز به زمین و دنیا رغبت ننمودم. ولی در مولودی فکر می کردم که از پشت من است او یازدهمین فرد از اولاد من است. او مهدی ای است که زمین را پر از عدل خواهد کرد آن گونه که از جور و ظلم پر شده باشد. از برای او حیرت و غیبتی است که اقوامی در آن گمراه و گروهی نیز در آن هدایت می یابند....

120 : آیا امام حسن علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

آری، در حدیثی از امام حسن مجتبی علیه السلام روایت شده که فرمود: الائمة بعد رسول الله صلی الله علیه و آله اثنی عشر من صلب أخی الحسین و منهم مهدی هذه الامة(397)؛ امامان بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله دوازده نفرند، (نه نفر از آنان) از صلب برادرم حسین است، و از آنان مهدی این امت است.

121 : آیا امام حسین علیه السلام از ولادت امام مهدی علیه السلام خبر داده است؟

صدوق رحمة الله علیه به سندش از امام حسین علیه السلام نقل کرده که فرمود: فی التاسع من ولدی سنة من یوسف و سنة من موسی بن عمران و هو قآئمنا اهل البیت یصلح الله تبارک و تعالی أمره فی لیلة واحدة(398)؛ در نهمین از فرزندانم سنتی از یوسف و سنتی از موسی بن عمران علیه السلام است. او قائم ما اهل بیت است. خداوند متعال امر او را در یک شب اصلاح خواهد نمود.
و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود: قآئم هذه الامة هو التاسع من ولدی و هو صاحب الغیبة و هو الذی یقسم میراثه و هو حی(399)؛ قائم این امت همان نهمین از فرزندان من است و اوست صاحب غیبت. و اوست کسی که میراث او در حالی که زنده است تقسیم می شود.
عبدالرحمن بن سلیط از امام حسین علیه السلام نقل کرده که فرمود: و منا اثنی عشر مهدیا، اولهم أمیر المومنین علی بن أبی طالب و آخرهم التاسع من ولدی و هو القآئم بالحق، یحیی الله به الارض بعد موتها...(400)؛ از ما دوازده مهدی است که اول آنها امیرالمومنین علی بن ابی طالب و آخر آنها نهمین از فرزندانم می باشد، و اوست امام قائم به حق که خداوند زمین را به واسطه او بعد از هلاکتش زنده خواهد گردانید....