فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

117 : آیا خبر ولادت امام مهدی علیه السلام تنها از طریق حکیمه نقل شده است؟

خیر، این چنین نیست، بلکه عده زیادی از اصحاب امام عسکری علیه السلام و دیگران از ولادت امام زمان علیه السلام خبر داده اند، و برخی نیز آن حضرت را در غیبت صغرا یا کبرا دیده اند. اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- ابوالفضل حسین بن حسن علوی می گوید: دخلت علی ابی محمد الحسن بن علی علیه السلام بسر من رای فهنأته بولادة ابنه القآئم(386)؛ بر امام عسکری علیه السلام در سامرا وارد شدم تا در ولادت صاحب الزمان علیه السلام به آن حضرت تهنیت بگویم.
2- احمد بن محمد می گوید: خرج عن ابی محمد علیه السلام حین قتل الزبیری: هذا جزاء من افتری علی الله تبارک و تعالی فی أولیائه زعم انه یقتلنی و لیس لی عقب، فکیف رای قدرة الله عزوجل. و ولد له و سماه م ح م د سنة ست و خمسین و مأتین(387)؛ بعد از کشته شدن زبیری نامه ای از امام عسکری علیه السلام به دستم رسید که در آن نوشته شده بود: این جزای کسی است که بر خدا و اولیایش افترا ببندد، و گمان کند که می تواند بدون جانشین، مرا بکشد، و قدرت خدا را چگونه دیده است. آن گاه می گوید: فرزندی برای آن حضرت در سال 255 زاییده شده که اسم ایشان را محمد گذاشت.
3- ابو هاشم جعفری می گوید: قلت لابی محمد علیه السلام جلالتک تمنعنی من مسألتک، فتأذن لی أن أسألک فقال: سل! قلت: یا سیدی! هل لک ولد؟ فقال: نعم...(388)؛ به امام عسکری علیه السلام عرض کردم: جلالت شما مانع از سؤال کردن من است، آیا اجازه سوال به من می دهید؟ حضرت فرمود، سوال کن. عرض کردم: ای آقای من! آیا برای شما فرزندی است؟ فرمود: آری...
4- صدوق از نسیم، خادم امام عسکری علیه السلام نقل می کند: قد دخلت علیه بعد مولده بلیلة فعطست عنده فقال لی: یرحمک الله! قالت نسیم: فرحت بذلک، فقال لی: الا أبشرک فی العطاس؟! فقلت: بلی یا مولای! فقال: هو امان من الموت ثلاثة ایام(389) بر حضرت صاحب الزمان علیه السلام بعد از گذشت یک شب از ولادتش داخل شدم، نزد او عطسه کردم، حضرت فرمود: یرحمک الله. من از این جمله خوشحال شدم. آن گاه فرمود: آیا می خواهی تو را در عطسه بشارت دهم؟ عرض کردم: بلی ای مولی من. فرمود: عطسه تا سه روز انسان را از مرگ در امان می دارد.
5- شیخ طوسی به سندش از نسیم و ماریه نقل کرده است: لما خرج صاحب الزمان علیه السلام من بطن امه سقط جاثیا علی رکبتیه، رافعا سبابته نحو السمآء ثم عطس. فقال: الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله عبدا... زعمت الظلمة ان حجة الله داحضة و لو أذن لنا فی الکلام لزال الشک(390)؛ هنگامی که صاحب الزمان علیه السلام از شکم مادرش بیرون آمد بر دو زانوی خود قرار گرفت، انگشت سبابه خود را به طرف آسمان اشاره کرد، سپس عطسه ای کرد و فرمود: الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله عبدا داخرا غیر مستنکف و لا مستکبر آن گاه فرمود: ظالمان گمان کرده اند که حجت خدا زایل خواهد شد، و اگر برای ما اذن در کلام داده شود به طور حتم شک زایل خواهد شد.
6- شیخ طوسی رحمة الله علیه روایتی را از کامل بن ابراهیم مدنی و قصه ملاقات او با امام عسکری علیه السلام نقل کرده که در آن چنین آمده است: فجاءت الریح فکشفت طرفه فاذا انا بفتی کانه فلقة قمر من أبنآء أربع سنین او مثلها، فقال لی: یا کامل بن ابراهیم! فاقشعررت من ذلک و ألهمت أن قلت: لبین یا سیدی! فقال جئت الی ولی الله و حجته و بابه تسأله هل یدخل الجنة الا من عرف معرفتک؟ و قال بمقالتک؟ فقلت: ای والله(391)؛ ... بادی زد و پرده کنار رفت، ناگهان کودکی را به مانند پاره ماه با حدود چهار سال سن یا همین اندازه مشاهده کردم. به من فرمود: ای کامل بن ابراهیم! بدنم از این خطاب لرزید و الهام شدم که بگویم: لبیک ای آقای من! حضرت فرمود: تو نزد ولی خدا و حجت و باب او آمده ای تا از او سؤال کنی آیا به جز کسی که مثل معرفت تو را داشته و همانند تو می گوید داخل بهشت می شود؟ عرض کردم: آری....
7- عمرو اهوازی می گوید: أرانی أبومحمد علیه السلام ابنه و قال هذا صاحبکم بعدی(392)؛ امام عسکری علیه السلام فرزند خود را به من نشان داد و فرمود: این صاحب شما بعد از من است.
شیخ حر عاملی رحمة الله علیه می گوید: کلینی و دیگران به سندهایشان نقل کرده اند که جماعت زیادی امام زمان علیه السلام را بعد از وفاتش ملاقات کردند که از آن جمله عبارتند از: محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر، حکیمه دختر محمد بن علی عموی پدرش، ابو علی بن مطهر، خادم ابراهیم بن عبده، ابو عبدالله بن صالح، ابراهیم بن ادریس، جعفر بن علی عمویش، عمرو اهوازی، ظریف خادم، فارسی، مدائنی و دیگران.(393)
8- معاویة بن حکیم و محمد بن ایوب بن نوح و محمد بن عثمان عمری می گویند: عرض علینا ابومحمد الحسن بن علی علیه السلام و نحن فی منزله و کنا اربعین رجلا. فقال: هذا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم اطیعوه و لا تتفرقوا من بعدی...(394) امام عسکری علیه السلام در منزل خود فرزندش را بر ما که چهل نفر بودیم عرضه داشت و فرمود: این امام شما بعد از من و جانشین من بر شماست، او را اطاعت کنید و بعد از من متفرق نشوید....

118 : آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله از ولادت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟

آری، از 107 حدیث شهادت به ولادت آن حضرت از ناحیه رسول خدا صلی الله علیه و آله استفاده می شود. ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: ان الله تبارک و تعالی اطلع الی الارض اطلاعه فاختارنی منها فجعلنی نبیا، ثم اطلع الثانیة فاختار منها علیا فجعله اماما، ثم امرنی ان اتخذه اخا و ولیا و وصیا و خلیفة و وزیرا، فعلی منی و انا من علی و هو زوج ابنتی و ابو سبطی الحسن و الحسین. ألا و أن الله تبارک و تعالی جعلنی و ایاهم حججا علی عباده و جعل من صلب الحسین ائمة یقومون بامری و یحفظون وصیتی، التاسع منهم قآئم اهل بیتی و مهدی امتی، اشبه الناس به شمائله و أقواله و أفعاله، یظهر بعد غیبة طویلة و حیرة مضلة...(395)؛ خداوند تبارک و تعالی توجهی بر زمین کرد و مرا انتخاب نمود و من را نبی قرار داد سپس بار دوم توجهی کرد و علی را از زمین انتخاب نمود و او را امام قرار داد و مرا امر نمود که او را برادر و ولی و وصی و خلیفه و وزیر خود قرار دهم، پسر علی از من و من از علی ام، او شوهر دختر من و پدر دو نوه ام حسن و حسین است. آگاه باشید! که خداوند تبارک و تعالی من و آنان را حجت هایی بر بندگانش قرار داده است. و از صلب حسین امامانی قرار داد که به امر من قیام کرده و وصیت مرا حفظ خواهند نمود. نهمین از آنها قائم اهل بیت من و مهدی امت من است شبیه ترین مردم به من در شمایل و اقوال و افعال است. بعد از غیبت طولانی و حیرت گمراه کننده ظهور می کند....

119 : آیا حضرت علی علیه السلام از ولادت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟

اصبغ بن نباته می گوید: أتیت أمیر المومنین علیه السلام فوجدته متفکرا ینکت فی الارض، فقلت: یا أمیر المومنین! ما لی أراک متفکرا تنکت فی الارض، ارغبة منک فیها؟ فقال: لا والله ما رغبت فیها و لا فی الدنیا یوما قط، ولکنی فکرت فی مولود یکون من ظهری الحادی عشر من ولدی، و هو المهدی الذی یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما، تکون له غیبة و حیرة یضل فیها اقوام و یهتدی فیها آخرون...(396)؛ خدمت امیر المومنین علیه السلام رسیدم، دیدم که در فکر فرو رفته و با چوب دستی بر زمین می زند. عرض کردم: ای امیرالمومنین! چه شده که شما را متفکر می بینم و چوب در زمین فرو می برید، آیا در آن رغبتی پیدا کرده اید؟ حضرت فرمود: نه به خدا سوگند من حتی یک روز به زمین و دنیا رغبت ننمودم. ولی در مولودی فکر می کردم که از پشت من است او یازدهمین فرد از اولاد من است. او مهدی ای است که زمین را پر از عدل خواهد کرد آن گونه که از جور و ظلم پر شده باشد. از برای او حیرت و غیبتی است که اقوامی در آن گمراه و گروهی نیز در آن هدایت می یابند....