فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

ولادت امام مهدی علیه السلام

آیا کسی از علمای اهل سنت به ولادت مهدی علیه السلام اعتراف کرده است؟ : گروهی از علمای اهل سنت به ولادت فرزندی برای امام حسن عسکری علیه السلام به نام م علیه

السلام اعتراف نموده اند، اینک اسامی برخی از آنها را ذکر می نماییم:
1- علامه شمس الدین قاضی ابن خلکان شافعی. (316)
2- علامه صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدی.(317)
3- ابن اثیر جزری.(318)
4- علامه میرخواند.(319)
5- علی بن حسین مسعودی.(320)
6- محمد فرید وجدی.(321)
7- ابوالفداء اسماعیل بن علی شافعی.(322)
8- سبط بن جوزی.(323)
9- محمد بن طلحه شافعی.(324)
10- شمس الدین محمد بن طولون حنفی.(325)
11- میرزا محمد بن رستم بدخشی شافعی.(326)
12- احمد بن حجر حیتمی شافعی.(327)
13- محمد بن یوسف گنجی شافعی.(328)
14- عارف عبدالوهاب شعرانی حنفی.(329)
15- محیی الدین عربی.(330)
16- مومن بن حسن شبلنجی شافعی.(331)
17- شیخ سلیمان قندوزی حنفی.(332)
18- شیخ محمد بن علی صبان شافعی.(333)
19- صفی الدین عبدالمومن بغدادی.(334)
20- زین الدین عمر بن وردی.(335)
21- ابوالعباس احمدبن علی قلقشندی شافعی.(336)
22- ابو عبدالله یاقوت حموی.(337)
23- محمد امین بغدادی معروف به سویدی.(338)
24- ابن خلدون(339)
25- ابوالفتح محمد بن عبدالکریم شهرستانی.(340)
26- نورالدین ابن صباغ مالکی.(341)
27- نورالدین عبداالرحمن جامی حنفی.(342)
28- ملا علی قاری حنفی مکی.(343)
29- فضل بن روزبهان.(344)
30- جمال الدین محمد بن یوسف زرندی حنفی.(345)
31- احمد امین مصری.(346)
32- صدر الدین حموینی.(347)
33- عطار نیشابوری.(348)
34- جلال الدین بلخی رومی.(349)
35- صدر الدین قونوی.(350)
36- حسین بن محمد دیاربکری مالکی.(351)
37- احمد بن یوسف ابوالعباس قرمانی حنفی.(352)
38- شمس الدین ذهبی شافعی.(353)
39- فخر رازی شافعی.(354)
40- شیخ عبدالله بن محمد شبراوی مصری شافعی.(355)
41- ابن عماد دمشقی حنبلی.(356)
42- محمد بن عبدالرسول برزنجی شافعی.(357)
43- ابوالبرکات نعمان بن محمد آلوسی حنفی.(358)
و دیگران

112 : آیا کسی از اهل سنت فرزند امام عسکری علیه السلام (مهدی) را همان منجی منتظر می داند؟

گر چه برخی از علمای اهل سنت تنها به ولادت فرزندی به نام مهدی از امام حسن عسکری اشاره کرده اند و حیات او تا این زمان و منجی و موعود بودن او را به شیعه نسبت می دهند ولی برخی از آنان تصریح به زنده بودن او تاکنون و نیز موعود و منجی بودن او دارند که می توان از میان آنها به افراد ذیل اشاره نمود.
1- محمد بن یوسف گنجی شافعی (متوفای 658 هق) می گوید: ابو محمد حسن عسکری علیه السلام از خود فرزندی به جای گذاشت که همان امام منتظر است. صلوات الله علیه.(359)
2- عبدالوهاب شعرانی حنفی می گوید: در آخرالزمان امید به خروج مهدی است. او از اولاد امام حسن عسکری علیه السلام است ولادت او نیمه شعبان سال 255 هجری اتفاق افتاد تا به حال زنده است تا با حضرت عیسی علیه السلام اجتماع کند. عمرش تا این زمان 706 سال است. این چنین شیخ حسن عراقی به من خبر داد.(360)
3- نورالدین عبدالرحمن جامی حنفی بعد از بیان تاریخ ولادت حضرت مهدی علیه السلام می گوید: او کسی است که زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد.(361)
4- قاضی بهلول بهجت افندی می گوید: ولادت امام دوازدهم در پانزدهم ماه شعبان سال 255 هجری بود و اسم مادرش نرجس است. برای او دو غیبت است: یکی صغرا و دیگری کبرا. هر گاه خداوند به او اذن دهد ظهور کرده آن گاه زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد.(362)
5- صدر الدین حموینی؛ در ذیل حدیثی که او از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده آمده است: ...همانا دوازدهمین از فرزندانم غیبت می کند تا اینکه خداوند متعال به او اذن خرج می دهد.(363)
6- شیخ فرید الدین عطار نیشابوری؛ او در قصیده ای می گوید:
صد هزاران اولیا روی زمین - از خدا خواهند مهدی را یقین
یا الهی مهدی ام از غیب آر - تا جهان عدل گردد آشکار(364)
7- جلال الدین رومی او نیز در قصیده ای می گوید:
ای سرور مردان علی! مستان سلامت می کنند - وی صفدر مردان علی! مردان سلامت می کنند
تا اینکه بدین جا می رسد:
با میر دین هادی بگو با عسکری مهدی بگو - با آن ولی مهدی بگو: مستان سلامت می کنند(365)
8- صدر الدین قونوی؛ او هنگام وفات در وصیت خود به شاگردانش می گوید: ... هفتاد هزار بار ذکر لا اله الا الله را در شب اول مرگم با حضور قلب بگویید و سلام مرا نیز به حضرت مهدی علیه السلام برسانید.
9- احمد بن یوسف ابوالعباس قرمانی حنفی؛ او می گوید: محمد حجت، خلف صالح، عمرش هنگام وفات پدرش پنج سال بود. خداوند در آن سن به او حکمت آموخت همان گونه که در کودکی به حضرت یحیی علیه السلام آموخت... علما اتفاق دارند بر آنکه مهدی همان قائم در آخرالزمان است....(366)