فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

110 : دیدگاه مذاهب اسلامی درباره حکومت عدل گستر حضرت مهدی علیه السلام چیست؟

احادیث بسیار زیادی در متون اسلامی اعم از شیعه و سنی بر این امر اتفاق دارند که امام زمان علیه السلام بعد از ظهور خود زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد.
ابو سعید خدری از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: لا تقوم الساعة حتی تمتلی الارض ظلما و عدوانا، قال: ثم یخرج رجل من عترتی او من اهل بیتی یملاها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و عدوانا(314)؛ قیامت برپا نمی شود تا آنکه زمین پر از ظلم و ستم گردد، سپس فرمود: آن گاه شخصی از عترتم یا از اهل بیتم [تردید از روای است خروج کرده زمین را از عدل پر خواهد کرد همان گونه که از ظلم و ستم پر شده باشد.
شیخ طوسی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: یظهر صاحبنا و هو من صلب هذا - و أو ما بیده الی موسی بن جعفر علیه السلام - و یملاها عدلا کما ملئت جورا و ظلما(315)؛ صاحب ما ظهور می کند در حالی که از نسل این شخص است (حضرت با دست مبارک خود به موسی بن جعفر علیه السلام اشاره کرد) آن گاه زمین را پر از عدل و داد می کند، همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد.

ولادت امام مهدی علیه السلام

آیا کسی از علمای اهل سنت به ولادت مهدی علیه السلام اعتراف کرده است؟ : گروهی از علمای اهل سنت به ولادت فرزندی برای امام حسن عسکری علیه السلام به نام م علیه

السلام اعتراف نموده اند، اینک اسامی برخی از آنها را ذکر می نماییم:
1- علامه شمس الدین قاضی ابن خلکان شافعی. (316)
2- علامه صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدی.(317)
3- ابن اثیر جزری.(318)
4- علامه میرخواند.(319)
5- علی بن حسین مسعودی.(320)
6- محمد فرید وجدی.(321)
7- ابوالفداء اسماعیل بن علی شافعی.(322)
8- سبط بن جوزی.(323)
9- محمد بن طلحه شافعی.(324)
10- شمس الدین محمد بن طولون حنفی.(325)
11- میرزا محمد بن رستم بدخشی شافعی.(326)
12- احمد بن حجر حیتمی شافعی.(327)
13- محمد بن یوسف گنجی شافعی.(328)
14- عارف عبدالوهاب شعرانی حنفی.(329)
15- محیی الدین عربی.(330)
16- مومن بن حسن شبلنجی شافعی.(331)
17- شیخ سلیمان قندوزی حنفی.(332)
18- شیخ محمد بن علی صبان شافعی.(333)
19- صفی الدین عبدالمومن بغدادی.(334)
20- زین الدین عمر بن وردی.(335)
21- ابوالعباس احمدبن علی قلقشندی شافعی.(336)
22- ابو عبدالله یاقوت حموی.(337)
23- محمد امین بغدادی معروف به سویدی.(338)
24- ابن خلدون(339)
25- ابوالفتح محمد بن عبدالکریم شهرستانی.(340)
26- نورالدین ابن صباغ مالکی.(341)
27- نورالدین عبداالرحمن جامی حنفی.(342)
28- ملا علی قاری حنفی مکی.(343)
29- فضل بن روزبهان.(344)
30- جمال الدین محمد بن یوسف زرندی حنفی.(345)
31- احمد امین مصری.(346)
32- صدر الدین حموینی.(347)
33- عطار نیشابوری.(348)
34- جلال الدین بلخی رومی.(349)
35- صدر الدین قونوی.(350)
36- حسین بن محمد دیاربکری مالکی.(351)
37- احمد بن یوسف ابوالعباس قرمانی حنفی.(352)
38- شمس الدین ذهبی شافعی.(353)
39- فخر رازی شافعی.(354)
40- شیخ عبدالله بن محمد شبراوی مصری شافعی.(355)
41- ابن عماد دمشقی حنبلی.(356)
42- محمد بن عبدالرسول برزنجی شافعی.(357)
43- ابوالبرکات نعمان بن محمد آلوسی حنفی.(358)
و دیگران