فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

109 : در چه مدتی مقدمات ظهور حضرت مهدی علیه السلام فراهم می گردد؟

اتفاق امت اسلامی است بر اینکه امر حضرت مهدی علیه السلام یک شَبِه از جانب خداوند اصلاح شده و ظهورش امضا خواهد شد.
احمد بن حنبل به سند خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: المهدی منا اهل البیت یصلحه الله فی لیلة(312)؛ مهدی از ما اهل بیت است خداوند امر فرج او را در یک شب اصلاح خواهد کرد.
شیخ صدوق به سند خود از امام حسین علیه السلام نقل می کند که فرمود: فی التاسع من ولدی سنة من یوسف و سنة من موسی بن عمران علیه السلام و هو قائمنا اهل البیت، یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیلة واحدة(313)؛ در نهمین فرزند از اولاد من سنتی از یوسف و سنتی از موسی بن عمران علیه السلام است و او قائم ما اهل بیت است. خداوند تبارک و تعالی امر او را در یک شب اصلاح خواهد کرد.

110 : دیدگاه مذاهب اسلامی درباره حکومت عدل گستر حضرت مهدی علیه السلام چیست؟

احادیث بسیار زیادی در متون اسلامی اعم از شیعه و سنی بر این امر اتفاق دارند که امام زمان علیه السلام بعد از ظهور خود زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد.
ابو سعید خدری از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: لا تقوم الساعة حتی تمتلی الارض ظلما و عدوانا، قال: ثم یخرج رجل من عترتی او من اهل بیتی یملاها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و عدوانا(314)؛ قیامت برپا نمی شود تا آنکه زمین پر از ظلم و ستم گردد، سپس فرمود: آن گاه شخصی از عترتم یا از اهل بیتم [تردید از روای است خروج کرده زمین را از عدل پر خواهد کرد همان گونه که از ظلم و ستم پر شده باشد.
شیخ طوسی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: یظهر صاحبنا و هو من صلب هذا - و أو ما بیده الی موسی بن جعفر علیه السلام - و یملاها عدلا کما ملئت جورا و ظلما(315)؛ صاحب ما ظهور می کند در حالی که از نسل این شخص است (حضرت با دست مبارک خود به موسی بن جعفر علیه السلام اشاره کرد) آن گاه زمین را پر از عدل و داد می کند، همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد.

ولادت امام مهدی علیه السلام