فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

106 : دیدگاه مذاهب اسلامی درباره لقب منجی چیست؟

با ملاحظه روایاتی که از شیعه و سنی به دست ما رسیده پی می بریم که همگی بر این اتفاق دارند که لقب منجی جهانی مهدی است.
حاکم نیشابوری به سند خود از ابن سعید خدری نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: المهدی منا اهل البیت(305)؛ مهدی از ما اهل بیت است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: یخرج المهدی و علی رأسه غمامة فیها مناد ینادی هذا المهدی خلیفة الله فاتبعوه(306)؛ مهدی خروج می کند در حالی که بالای سر او ابری است، در میان آن ابر کسی است که ندا می کند این مهدی خلیفه خدا است او را پیروی کنید.

107 : مهدی موعود علیه السلام از ذریه چه کسی است؟

همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که مهدی موعود علیه السلام از ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است.
سعید بن مسیب می گوید: نزد ام سلمه بودم که سخن از مهدی علیه السلام به میان آمد ام سلمه فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: المهدی من ولد فاطمة(307)؛ مهدی از اولاد فاطمه است.
ابو سعید خدری می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: لا تقوم الساعة حتی تمتلی الارض ظلما و عدوانا. قال: ثم یخرج رجل من عترتی (أو من اهل بیتی) یملاها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و عدوانا(308)؛ قیامت برپا نمی شود تا اینکه زمین پر از ظلم و جور شده باشد. فرمود: سپس مردی از عترتم یا از اهل بیتم [تردید از راوی است ]قیام می کند و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که پر از ظلم و جور شده است.
امام باقر علیه السلام فرمود: المهدی رجل من ولد فاطمه(309)؛ مهدی مردی از اولاد فاطمه است.

108 : دیدگاه مذاهب اسلامی درباره نزول حضرت عیسی علیه السلام چیست؟

از روایات فریقین استفاده می شود که هنگام خروج حضرت مهدی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام از آسمان فرود آمده در نماز به امام زمان علیه السلام اقتدا خواهد کرد.
بخاری به سند خود از ابو هریره نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم(310)؛ چگونه اید زمانی که فرزند مریم فرود آید در حالی که امام بر شما فردی از خودتان است.
امام باقر علیه السلام فرمود: القائم منصور بالرعب موید بالنصر، تطوی له الارض و تظهر له الکنوز، و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب و یظهر الله عزوجل به دینه ولو کره المشرکون فلا یبقی فی الأرض خراب ألا عمر، و ینزل روح الله عیسی بن مریم علیه السلام فیصی خلفه(311)؛ قائم توسط ترس یاری و به نصرت تأیید می شود. زمین برای او خواهد چرخید و گنج ها برای او ظاهر خواهد شد و سلطنتش مشرق و مغرب عالم را فرا خواهد گرفت. خداوند عزوجل به واسطه او دینش را ظاهر می کند هر چند که مشرکان بر آن کراهت داشته باشند در آن هنگام در زمین جای خرابی نیست جز آنکه آباد شود و روح الله عیسی بن مریم فرود می آید و پشت سر او اقامه نماز خواهد کرد.