فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

105 : دیدگاه مذاهب اسلامی راجع به توسعه حکومت حضرت مهدی علیه السلام چیست؟

یکی دیگر از موارد اعتقاد در قضیه مهدویت، موضوع فراگیر بودن دعوت و حکومت حضرت مهدی علیه السلام است.
خداوند متعال می فرماید: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض...(302)؛ خداوند به کسانی که از شما بندگان ایمان آورده و نیکوکار گردند وعده داده است که بر روی زمین خلافت دهد.
احمد بن حنبل به سندش از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: تملا الارض ظلما و جورا ثم یخرج رجل من عترتی یملک سبعا أو تسعا فیملأ الارض قسطا و عدلا(303)؛ زمین پر از ستم و ظلم می شود در این هنگام شخصی از عترتم خروج می کند و در مدت هفت یا نه روز مالک کل زمین خواهد شد و در این هنگام زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد.
امام باقر علیه السلام فرمود: یملک القائم ثلاثمائة سنة و یزداد تسعا کما لبث اهل الکهف فی کهفهم، یملا الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا فیفتح الله له شرق الأرض و غربها(304)؛ امام قائم علیه السلام 309 سال مالک زمین می شود و در آن حکومت می کند همان مقدار که اهل کهف در غارشان درنگ کردند. زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. خداوند برای او شرق و غرب عالم را فتح خواهد نمود.

106 : دیدگاه مذاهب اسلامی درباره لقب منجی چیست؟

با ملاحظه روایاتی که از شیعه و سنی به دست ما رسیده پی می بریم که همگی بر این اتفاق دارند که لقب منجی جهانی مهدی است.
حاکم نیشابوری به سند خود از ابن سعید خدری نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: المهدی منا اهل البیت(305)؛ مهدی از ما اهل بیت است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: یخرج المهدی و علی رأسه غمامة فیها مناد ینادی هذا المهدی خلیفة الله فاتبعوه(306)؛ مهدی خروج می کند در حالی که بالای سر او ابری است، در میان آن ابر کسی است که ندا می کند این مهدی خلیفه خدا است او را پیروی کنید.

107 : مهدی موعود علیه السلام از ذریه چه کسی است؟

همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که مهدی موعود علیه السلام از ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است.
سعید بن مسیب می گوید: نزد ام سلمه بودم که سخن از مهدی علیه السلام به میان آمد ام سلمه فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: المهدی من ولد فاطمة(307)؛ مهدی از اولاد فاطمه است.
ابو سعید خدری می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: لا تقوم الساعة حتی تمتلی الارض ظلما و عدوانا. قال: ثم یخرج رجل من عترتی (أو من اهل بیتی) یملاها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و عدوانا(308)؛ قیامت برپا نمی شود تا اینکه زمین پر از ظلم و جور شده باشد. فرمود: سپس مردی از عترتم یا از اهل بیتم [تردید از راوی است ]قیام می کند و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که پر از ظلم و جور شده است.
امام باقر علیه السلام فرمود: المهدی رجل من ولد فاطمه(309)؛ مهدی مردی از اولاد فاطمه است.