فهرست کتاب


موعود شناسی و پاسخ به شبهات

علی اصغر رضوانی‏

104 : آیا مذاهب اسلامی بر وجوب اعتقاد به ظهور مهدی علیه السلام اتفاق نظر دارند؟

همه مذاهب اسلامی بر این امر اتفاق نظر دارند که خروج مهدی علیه السلام در آخر الزمان از امور غیبی است که باید به آن اعتقاد پیدا کرد.
الف. از علمای شیعه
شیخ صدوق می فرماید: ایمان شخص مومن به امام زمان علیه السلام بدون علم به احوال آن حضرت صحیح نخواهد بود. زیرا ایمان کسی که به قضیه مهدویت اعتقاد دارد به او نفعی نمی رساند مگر در صورتی که عارف به شأن آن حضرت در زمان غیبت باشد.(299)
ب. از علمای اهل سنت
ناصر الدین البانی می نویسد: همانا عقیده به خروج حضرت مهدی علیه السلام عقیده ای است ثابت و متواتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که ایمان به آن واجب است، زیرا این عقیده از امور غیب است که ایمان به آن در قرآن کریم از صفات پرهیزکاران شمرده شده است....(300)
عبدالمحسن بن حمد العباد می نویسد: تصدیق و اعتقاد به قضیه مهدویت، داخل در ایمان به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، زیرا از آثار ایمان به پیامبر صلی الله علیه و آله تصدیق او است در اموری که به آنها خبر داده و نیز داخل در ایمان به غیبی است که خداوند متعال مومنین را به جهت ایمان به آن مدح کرده است....(301)

105 : دیدگاه مذاهب اسلامی راجع به توسعه حکومت حضرت مهدی علیه السلام چیست؟

یکی دیگر از موارد اعتقاد در قضیه مهدویت، موضوع فراگیر بودن دعوت و حکومت حضرت مهدی علیه السلام است.
خداوند متعال می فرماید: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض...(302)؛ خداوند به کسانی که از شما بندگان ایمان آورده و نیکوکار گردند وعده داده است که بر روی زمین خلافت دهد.
احمد بن حنبل به سندش از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: تملا الارض ظلما و جورا ثم یخرج رجل من عترتی یملک سبعا أو تسعا فیملأ الارض قسطا و عدلا(303)؛ زمین پر از ستم و ظلم می شود در این هنگام شخصی از عترتم خروج می کند و در مدت هفت یا نه روز مالک کل زمین خواهد شد و در این هنگام زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد.
امام باقر علیه السلام فرمود: یملک القائم ثلاثمائة سنة و یزداد تسعا کما لبث اهل الکهف فی کهفهم، یملا الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا فیفتح الله له شرق الأرض و غربها(304)؛ امام قائم علیه السلام 309 سال مالک زمین می شود و در آن حکومت می کند همان مقدار که اهل کهف در غارشان درنگ کردند. زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. خداوند برای او شرق و غرب عالم را فتح خواهد نمود.

106 : دیدگاه مذاهب اسلامی درباره لقب منجی چیست؟

با ملاحظه روایاتی که از شیعه و سنی به دست ما رسیده پی می بریم که همگی بر این اتفاق دارند که لقب منجی جهانی مهدی است.
حاکم نیشابوری به سند خود از ابن سعید خدری نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: المهدی منا اهل البیت(305)؛ مهدی از ما اهل بیت است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: یخرج المهدی و علی رأسه غمامة فیها مناد ینادی هذا المهدی خلیفة الله فاتبعوه(306)؛ مهدی خروج می کند در حالی که بالای سر او ابری است، در میان آن ابر کسی است که ندا می کند این مهدی خلیفه خدا است او را پیروی کنید.